Asil Joan Selves

BALTIÉRREZ CLOTET, Carme: sotsadministradora
BONVEHÍ GRIFELL, Teresa:  bestiar
BORGUES, Carme: serventa
BOTÉ, Assumpció: vigilant
CASERRES GASÓ, Joan: bestiar
ESPINALT BERENGUER, Ramon: administrador
FARRERAS PLAROMANÍ, Júlia: administradora
GENOVAR, Llorenç: pagès
GRAU BARCEDES, Àngela: cuinera
LLORENS COMA, Ignasi: porter
LOZANO GARCÍA, Josefina:  serventa
MATEU CASAFONT, Victòria: cuinera
MONCUNILL, Pere: pagès
MUJAL, Martí: pagès
NOGUERA NOGUER, Magdalena: rentadora
OCAZBERRO, Jesús: vigilant
PLA BERMANS, Cecília: cuinera
PUJOL TORRENT, Josepa: cuinera
RIERA VILA, Hilari: pagès
SANZ IBARZ, Ramon: administrador
SOLÉ BARRERA, Dolors: vigilant
SUBIRANA BORRAS, Francesc: pagès
SUBIRANA SANDIUMENGA, Francesca: portera
TORRA, Dominga: rentadora