Assistència Social

FARRÉS, Sebastià
FERNÁNDEZ, Antònia:  neteja
MALÓ CASASÚS, Dolors:  neteja
SELLARÈS BIGATÀ, Josep
SOLÉ, Carles:  mosso
SUBIRÓS, Montserrat:  neteja