Casal de Vellesa

ARAN, Julià
ARQUÉ GREGOLES, Teresa: serventa
BOIXADER SALOMÓ, Martí
BRUGUERA RODOREDA, Josefa
BUIXACH, Agustina: serventa
CANAL GUITART, Melitó: cuiner. Eventual
CANOVAS, Neus: serventa
CASANOVAS ESQUIUS, Francesca: serventa
CECCHINI TORRENS, Montserrat: mecanògrafa. Eventual
CERAROLS, Jaume
CIURÓ, Loreto
COLL RIERA, Maria: serventa
ELORZA ARREGUI, Clara (religiosa):  infermera
ESTANY, Maria
FARRÉS AMAT, Josep: administrador
FERRÁNDIZ BARBERÀ, Josepa: serventa. Eventual
FONT, Antoni
FORN PRAT, Maria: serventa
GONZÁLEZ MARTÍN, Balbina (religiosa): infermera
GONZÁLEZ RIBAS, Serafina: serventa
GUERRERO RAMON, Josepa: serventa
GUIXERÓ SANTAMARIA, Lluïsa: serventa
IRAZAGUI MACHICOTE, Benita (religiosa): infermera
ISAC JORBA, Pepeta: cosidora
JUNCÀ SERRAT, Nativitat: serventa
LABRADOR ROS, Isidre
LARI BENíTEZ, Irene: serventa
LEIZA MARTÍNEZ, Júlia: serventa
LORENTE, Dolors: serventa
MASOT BRUIXAC, Dolors: serventa
MESA LUPE, Encarnació: serventa
MESTRE MIRET, Mercè
MÍNGUEZ MARTÍNEZ, Josefa: serventa
MOLINA MOLINA, Maria: serventa
MOLINÉ FAUS, Maria: serventa
MONRÓS SUBIRANA, Pepeta
OLLER, Teresa
PIQUÉ, Joan
PUBILL VIÑALS, Mercè:  cuinera. Eventual
RIUS, Carme
SALA COSTA, Josep: sastre
SANMARTÍ SALA, Trinitat (religiosa): serventa
SEOANE VÀZQUEZ, Espectació: serventa
SOLÀ FERRER, Teresa: Serventa
SOLÀ TRAVESSET, Maria: serventa. Eventual
SOLDEVILA CIRÉS, Ramona: infermera
VILA PENYA, Núria: serventa