Sanatori La Culla

AMBRÓS PEDRAGOSA, Joan: vigilant
BLANCO, Antònia: infermera
BOHIGAS FONT, Agustina: serventa
CANELLAS, Maria Lluïsa: infermera
CARULLA, Teresa: serventa
CASAS BALAGUER, Maria: infermera
ESPÍ VIDAL, Vicenç: cuiner
GRAS DIUNDINA, Joan: pagès
GROS CAMISÓ, Trinitat: infermera. També Hospital
GUÀRDIA, Maria: cuinera
ILLA CONGOST, Leonor: rentadora
LARI VALLVERDÚ, Rosa: cambrera
LLUCH BALLIUS, Eduard: sastre
MARCH SALAS, Josep: intern
MESTRE MIRET, Josep: farmacèutic
PARRA GARCIA, Jaume: músic
RETORTA, Josep: infermer
RIBÓ RIUS, Lluís: metge
ROCA PIÑOL, Lluís: peó
ROIG CIURÓ, Pere: peó
ROY PONSA, Soledat: infermera
SANFELIU MAS, Assumpció: serventa
SERRA MINCHOLED, Esperança: infermera
SOLÉ, Pietat: serventa
SOLER CORNET, Joan: metge cirurgià. Director mèdic. També Dispensari i Hospital
TORRA PUJOL, Josep: administrador
VALLÈS, Benvinguda: cambrera
VILA SERRA, Josepa: infermera