Per ordre alfabètic

ABEL CAMPS, Pere:  Obres. Peó
ABEL SABATA, Benet:  xofer. Eventual
ABELEIRA RIVERON, Rafael:  Guàrdia Municipal
ABELLÓ BLAVI, Jeroni:  Parcs i Jardins. Guarda passeig
ADELL BELLMUNT, Lleonart:  Guàrdia Municipal
ADROBAN BOSCH, Jaume:  Escorxador. Peó
AGUILAR MAS, Carles:  Oficines Centrals. Oficial Major. Secretari Ajuntament
AGUILAR MAS, Lleó:  Oficines Centrals. Oficial 2n
AGUILAR PUJOL, Joan:  Oficines Centrals. Oficial 2n
AGUSTÍN ISANDA, Marià:  Dispensari. Metge auxiliar
ALABERN VINYALS, Isidre:  Dispensari. Metge auxiliar
ALARCON CARRETERO, Josefa:  neteja escola. Eventual
ALAVEDRA BRUNET, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ALAVEDRA SANTACREU, Melitó: Seguretat Interior. Guàrdia
ALEGRE FARGAS, Joan:  Guàrdia Municipal
ALEGRE, Josep
ALET RUBIO, Josep: Aigües Potables. Porter. Eventual
ALGUÉ, Ignasi:  Oficines  Centrals
ALIAS RUIZ, Dolors: neteja escola. Eventual
ALIJOTAS ALFONSER, Telesforo: vigilant nocturn. Xofer
ALMASQUE CALVERAS, Leandre:  bomber. Xofer. Electricista
ALONSO ESCLASANS, Domingo:  Oficines Centrals. Dipositari
ALOU, Josep:  Obres. Paleta
ALSINA FARRIOLS, Pere: Oficines Centrals. Agutzil
ALSINA GUERRERO, Valeri:  eventual
ALTIMIRA SAEZ (SANZ), Joan: Guàrdia Municipal
ALTIMIRAS PUIG, Josep: vigilant nocturn
ALTIMIRAS VIÑOLAS, Joan: Escola Música. Professor de violí i viola
ÁLVAREZ ALGUACIL, Enric: Oficines Centrals. Macer
ÁLVAREZ SANCHO (SÁNCHEZ), Arseni: Seguretat Interior. Guàrdia
ÁLVAREZ SOLÉ, Vicente: Inspecció i Salubritat. Vigilant
AMAT-PINIELLA, Joaquim: Oficines Centrals. Secretari particular alcalde Francesc Marcet Artigas. Cap secció Serveis Fiscals
AMBRÓS PEDRAGOSA, Joan:  Sanatori La Culla. Vigilant
ANDREU SIMON, Bernabè:  Inspecció i Salubritat. Vigilant
ANDREVÍ, Jaume:  Cementiri. Eventual
ANTONÉS ABAT, Adolfo:  bomber. Interí
ANTONÉS MARTÍNEZ, Manuel:  bomber
ARAN, Julià:  Casal Vellesa
ARGELICH COLELL, Andreu:  Guàrdia Municipal
ARGELICH COMAS, Antoni:  bomber
ÀRIAS PRUNOSA, Josep: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
ARIÑÓ GASCON, Amàlia: Oficines Centrals. Neteja. Interina
ARMENGOL CARDEÑES, Mercè:  Hospital. Infermera
ARMENGOU BESA, Pere:  porter
ARMENGOU TORRA, Pere:  Obres. Arquitecte
ARNAU GASSÓ, Joan:  Obres. Escrivent. Eventual
AROCAS PEY, Joan: Hospital. Intern
AROLA PONS, Josep: Oficines Centrals. Agutzil. Interí
AROLA SALA, Josep:  Dispensari. Metge. Inspector de sanitat
ARQUÉ GREGOLES, Teresa: Casal Vellesa. Serventa
ARRÓNIZ FERNÁNDEZ, Juan: vigilant nocturn
ATSET CAMPS, Josep:  vigilant nocturn
AUGÉ TAÑÁ, Francesc: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
AUGÉ TAÑA, Ignasi: Obres. Peó
BACARDIT CLOTET, Jaume: Obres. Peó
BACARDIT SERAROLS, Josep:  Guàrdia Municipal
BADAL BALLARÀ, Miquel:  Oficines Centrals. Dipositari
BADAL SALA, Montserrat: Escola Arts i Oficis. Professora auxiliar
BADIA CASAFONT, Miquel: Parcs i Jardins. Guarda passeig
BADIA OLIVERAS, Manuel: Guàrdia Municipal
BADIA, Joan: Guàrdia Municipal
BAGET FIRMAT, Ricard: Escola Arts i Oficis. Professor auxiliar
BALAGUER BACARDIT, Ignasi: bomber
BALAGUER FONTDEVILA, Calixto: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BALAGUER GALOBART, Joan: Escola Arts i Oficis. Professor auxiliar
BALAGUER VALLÉS, Lluís: Dispensari. Metge auxiliar dermatòleg
BALSELLS ROSELLÓ, Càndid: vigilant nocturn
BALDÉS RAMÍREZ, Salvador: Guàrdia Municipal
BALET PRAT, Joan: Oficines Centrals. Cap de negociat. Secretari accidental
BALIELLAS SUBIRANA, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BALIL RIBALTA, Ramon: bomber. Interí
BALLONGA DÍAZ, Marcel·lí: bomber
BALLONGA GARCIA, Àngela: comunes Plaça Sant Domènec
BALLÚS GUÀRDIA, Josep:  Obres. Paleta
BALTIÉRREZ CLOTET, Carme:  Asil Joan Selves. Sotsadministradora
BARBÉ, Josep:  Seguretat Interior
BARCONS COSTA, Celdoni:  Inspecció i Salubritat. Vigilant
BARDÉS BARDEN, Joan: bomber. Capatàs
BARDÉS VILANOVA, Jaime: eventual
BARNIOL TUBAU, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BARNIOL TUBAU, Ramon: Oficines Centrals. Periodista
BARTOLÓ PALLISA, Salvador:  Parcs i Jardins. Guarda passeig
BASCOMPTE ROCA, Gabriel: Obres. Peó
BASIANA ARBIELL, Evarist: Escola Arts i Oficis. Secretari. Professor
BATALLA TORT, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
BATLLE, Maurici: Oficines Centrals. Interventor
BAYONA SEGRIT, Joan: Escola Arts i Oficis. Professor
BEL MAS, Domènec: Guàrdia Municipal
BELMONTE SÁNCHEZ, Martí:  Guàrdia Municipal. Eventual
BELVER GABALDÓN, Empar:  Oficines Centrals. Mecanògrafa. Eventual
BENET, Lluís:  Proveïments. Xofer
BERENGUER MORELL, Josep: Escorxador. Peó
BERLANGA, Maria: Hospital. Neteja
BERNI TOLDRÀ, Ramona: Seguretat Interior
BERTRAN CASAS, Jaume: Aigües Potables. Guarda
BERTRAN GUADAYOL, Florenci: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
BERTRAN MIRALLES, Joan: Obres. Paleta
BERTRAN MONSECH, Jaume:  Inspecció i Salubritat. Inspector
BESORA TARRAGONA, Josep:  vigilant nocturn
BIOSCA PALOMAS, Francesc:  Oficines Centrals. Agutzil
BISBAL, Simó: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BLANC VIU, Antoni:  Inspecció i Salubritat
BLANCH ROIG, Miquel:  Escola Música. Director. Professor
BLANCH SORRIBES, Josep:  Obres. Paleta
BLANCO, Antònia:  Sanatori La Culla. Infermera
BLASI ESCUDER, Josep: Obres. Delineant. Bomber
BLASI FARGUELL, Maria:  Oficines Centrals. Mecanògrafa. Eventual
BOHIGAS FONT, Agustina: Sanatori La Culla. Serventa
BOIX ROVIRA, Emili: Escola Arts i Oficis. Professor auxiliar
BOIXADER CASTELLÀ, Josep: Obres. Paleta. Interí
BOIXADER ORIOLA, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BOIXADER SALOMÓ, Martí: Casal Vellesa
BONET VERGÉS, Maria: Hospital. Cosidora i rentadora
BONJOCH LLOBET, Antoni: Guàrdia Municipal. Porter
BONVEHÍ GRIFELL, Teresa: Asil Joan Selves. Bestiar
BORGUES, Carme: Asil Joan Selves. Serventa
BORJES, Joan: neteja pública
BORRÀS BOVER, Miquel: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BORRÀS VALLS, Baldomer: bomber
BOSCH ADEMÀ, Bernat: Dispensari. Metge auxiliar
BOSCH PONS, Amadeu: Oficines Centrals. Escrivent. Interí. Administrador Assistència Social
BOSCH SERRATE, Francesc:  Obres. Peó
BOTÉ, Assumpció: Asil Joan Selves. Vigilant
BOTELLA TOST, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig
BOTINES BOTIFOLL, Joan: Obres. Paleta. Bomber
BOU SALA , Concepció:  Hospital. Infermera
BOVER GÜELLS, Joan: Oficines Centrals. Oficial 1r
BRIÀ VIDAL, Pere: bomber
BRU RAURICH, Ignasi: Oficines Centrals. Macer
BRUGADA VIÑAS, Llorenç: vigilant nocturn
BRUGUERA RODOREDA, Josefa: Casal Vellesa
BRUNET CLARIS, Ramon: Laboratori Municipal. Conserge
BRUNET CLARIS, Roser: Guarderia. Puericultora. Eventual
BUIXACH, Agustina: Casal Vellesa. Serventa
BULLICH SOLANELLAS, Ignasi: Oficines Centrals. Oficial 2n
BUSQUETS JUBAL, Esteve:  Guàrdia Rural. Interí
BUSQUETS SOROLLA, Maria: Hospital. Infermera
BUSQUETS, Joan: Proveïments
CABANAS JORBA, Ermengol: conserge escola Grup Renaixença
CABANAS RUFES, Pilar: Oficines Centrals. Escriventa. Eventual
CABANES TORDERA, Antoni: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CABOT BERGONYÓS, Ramon: Obres. Picapedrer
CALAFELL VICENTE, Dolors: Hospital. Infermera
CALDAS ALTIMIRAS, Josep: Inspecció i Salubritat
CALDAS ALTIMIRAS, Valeri: Oficines Centrals. Cronista oficial. Director El Pla de Bages. Mestre Renaixença
CALL ESPELT, Victòria: neteja escola
CALL JORDÀ, Antoni: Obres. Electricista. Eventual
CALMET CANTARELL, Salvador: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CALMET MORROS, Concepció: Hospital. Infermera
CALVERAS VIGUÉ, Josep: Obres. Capatàs
CALVERES PRAT, Joan: neteja pública. Peó
CAMÍ, Jaume: xofer
CAMPS PISA, Maria: neteja escola
CANAL GUITART, Melitó: Casal Vellesa. Cuiner. Eventual
CANALS VILELLA, Josep: neteja. Eventual
CANALS VIVES, Josep: Guàrdia Municipal
CANDÀLIGA FONT, Antoni: Escorxador. Matancer
CANELA PAYAROLS,Ramon: Guàrdia Municipal. Interí
CANELLAS BALIELLAS, Francesc: neteja pública. Capatàs interí
CANELLAS, Maria Lluïsa: Sanatori La Culla. Infermera
CANO LÓPEZ, Pere: neteja pública. Peó
CANOVAS, Neus: Casal Vellesa. Serventa
CANTARELL GALÍ, Francesc: Oficines Centrals. Macer
CANUDAS BOLANDRES, Bonaventura: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CAÑELLAS CONDIS, Antoni: bomber
CAPMANY BARNICH, Josep:  xofer. Eventual
CARBONELL PETIT, Maria (religiosa):  Hospital. Infermera
CARBONELL PETIT, Francisca:  Hospital. Infermera
CARBONÉS TORDERA, Antoni: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Eventual
CÁRDENAS, Benito:  Hospital. Metge dermatòleg
CARMONA, Salvadora: Proveïments. Neteja Consistori
CARNÉ GUARRO, Francesc: Obres. Electricista. Eventual
CARNÉ LUGAN, Genís: bomber
CARRERA CAMPRUBÍ, Joan: Guàrdia Rural. Eventual
CARRERA PUJADES, Ramon: Inspecció i Salubritat. Veterinari
CARRERAS PANISELLO, Teresa: Hospital. Infermera
CARRERAS TORRA, Ignasi: vigilant nocturn
CARRERAS YELLESTISCH, Josep: Escola d’ Arts i Oficis. Professor
CARRIÓ BONET, Jaume: Oficines Centrals. Inspector Arbitris
CARRIÓ GARCIA, Àngel: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CARULLA, Teresa: Sanatori La Culla. Serventa
CARVAJAL MOLIST, Pere: Guàrdia Municipal
CASADEMUNT DESCAMPS, Pilar: neteja escola
CASAFONT RIERA, Lluís: vigilant nocturn
CASAJUANA ESPINALT, Valentí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CASAJUANA GROS, Daniel: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
CASAJUANA PLAYÀ, Joan: Guàrdia Municipal
CASAJUANA SIMONET, Francesc: Seguretat Interior. Guàrdia
CASALS PUJOL, Amàlia: Hospital. Infermera
CASANOVAS BRUNET, Miquel: Guàrdia Municipal. Cap 1938
CASANOVAS ESQUIUS, Francesca: Casal Vellesa. Serventa
CASANOVAS GABERNET, Manuel: Dispensari i Hospital. Metge uròleg
CASANOVAS PRAT, Francesc: farmacèutic
CASAS BALAGUER, Maria:  Sanatori La Culla. Infermera
CASAS CLOTET, Lluís:  Inspecció i Salubritat. Vigilant
CASAS PRAT, Ramon: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CASAS SALA, Joan: Escola d’ Arts i Oficis. Professor
CASAS, Ignasi:  bomber
CASAS, Segundo:  Cementiri. Eventual
CASASAYAS MUNCUNILL, Ignasi:  Sèquia. Guarda
CASASAYAS REBORDOSA, Josep: Guàrdia Municipal
CASÉ, Agustí:  Sanatori “El Miracle”. Metge
CASERRES GASÓ, Joana: Asil Joan Selves. Bestiar
CASTANY ENCUENTRA, Pasqual: Guàrdia Municipal
CASTELLS FIUS, Ignasi:  bomber. Lampista
CATLLÀ BONJORN, Jaume:  Guàrdia Rural
CATLLÀ VENDRELL, Joan: Parcs i Jardins. Jardiner. Interí
CAUBÉ PADRÓ, Miquel: Escorxador. Matancer
CAYUELA CAYUELA, Josep: Obres. Peó. Xofer
CEBRIÀ, Pere:  Oficines  Centrals. Escrivent. Eventual
CECCHINI TORRENS, Montserrat: Casal Vellesa. Mecanògrafa. Eventual
CENZANO VILA, Mansueto:  bomber. Interí
CENZANO MORA, Antoni:  Proveïments. Xofer
CERAROLS, Jaume:  Casal Vellesa
CERVERA CID, Ramon:  Inspecció i Salubritat. Vigilant i graduador de vins
CIGÜELA ABAD, Pilar:  Hospital. Neteja
CIRERA GABARRÓ, Josep:  neteja pública
CIRERA MANERO, Josep:  Inspecció i Salubritat. Vigilant
CIURÓ, Loreto:  Casal Vellesa
CIVIT SIERA, Josep: bomber. Interí
CIVIT VALLS, Francesc: bomber
CLA, Pablo: Guàrdia Rural. Eventual
CLAMOSA MATEO, Jaume: Guàrdia Municipal. Interí
CLARA VINYALS, Joan: Oficines Centrals. Oficial. Escrivent
CLARET FÍGOLS, Joan: Obres. Carreter. Eventual
CLARET LLOBET, Joan Baptista: Oficines Centrals. Secretari particular alcaldes Joan Selves i Carner i Lluís Prunés Sató
CLARET SAGRET, Joan: Proveïments. Escrivent. Eventual
CLARET SUBIRÀ, Jaume: Proveïments. Peó
CLARI, Leandre: Obres. Paleta
CLARIANA SIMATS, Florenci: Obres. Capatàs
CLAVERIA SALLÉS, Pepita: Oficines Centrals. Cultura. Mecanògrafa. Eventual
CLECH MORERA, Josep: Neteja pública. Peó. Eventual
CLOSA GELABERT, Gabriel: Obres. Picapedrer
CLOSA VALL, Josep: Escorxador. Matancer
CLOTET ISANTA, Càndid: Obres. Peó. Patrulles control
CODERCH PUXEU, Lluís: Escorxador. Matancer
CODINA COMA, Pietat: Hospital. Cosidora i rentadora. Eventual
CODINA VILASECA, Florenci: Seguretat Interior. Guàrdia
CODINA, Ignasi: Seguretat Interior. Guàrdia
CODINACH CORNET, Francesc: Inspecció i Salubritat. Vigilant
COLELL JOUNOU, Joan: vigilant nocturn
COLL ALCAÑIZ, Josep: Oficines Centrals. Oficial 3r
COLL BARRERA, Josep: Oficines Centrals. Secretaria. Oficial
COLL ESPERT, Victòria: neteja escola
COLL FLAQUÉ, Bartolomé: bomber
COLL RIERA, Maria: Casal Vellesa. Serventa
COLL SERRA, Ramon: barraquer. Eventual
COLL VILACLARA, Antoni: Oficines Centrals. Oficial 1r
COLL VIÑAS, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
COMA ABET , Maria: neteja escola
COMA CAMPANINS, Emili: vigilant nocturn. Caporal
COMA DEVESA, Francesc: Oficines Centrals. Conserge
COMAS TORT, Casimir: Escorxador. Matancer
COMELLAS ROSELL, Joaquim: neteja pública. Peó. Eventual
COMELLAS SANTAMARIA, Joaquim: porter
COMÍN IGUALADA, Bernat: Obres. Peó
CONCUSTELL FONT, Lluís: Escorxador. Matancer
CONESA MANZANARES, Pablo: Obres. Peó
CORBELLA PADRÓ, Àngel: Obres. Paleta
CORBELLA VENTURA, Josep: Oficines Centrals. Secretari particular alcalde Josep Corbella Sunyer
CORDERROURE DUARRI, Joan: Guàrdia Municipal. Interí
CORNET FERRER, Amadeu: Inspecció i Salubritat. Graduador vins
COROMINAS PUIG, Josep: vigilant nocturn
COROMINES PAU, Josep: Obres. Peó
CORRONS PERRAMON, Anselm: Escola d’Arts i Oficis. Professor auxiliar
CORRONS PERRAMON, Antoni: Escola d’Arts i Oficis. Professor
CORS TORRENS, Josep: vigilant nocturn
CORTÉS BRUNET, Albert: Escorxador. Peó
CORTINA FELIU, Sebastià: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CORTINA SANFELIU, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
CORTINES, Consol: Hospital. Cosidora i rentadora
COSTA MORROS, Isidre:  Parcs i Jardins. Guarda passeig
COTS CARRIÓ, Maurici:  Obres. Empedrador
COTS NADAL , Josep:  Obres. Peó
CRIADO RIBAS, Miguel:  Inspecció i Salubritat. Vigilant
CRISTINA DORDAL, Domingo:  vigilant nocturn
CUENCA ESCUDÉ, Josep:  Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
CUESTA DELGADO, Griselda: Oficines Centrals. Neteja
CULELL JOUNOU, Joan: vigilant nocturn. Eventual
CULLA SAGRISTÀ, Emili: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CULLA SAGRISTÀ, Josep:  Inspecció i Salubritat. Vigilant
CUNYAT GUARDIOLA, Joan: Obres. Peó
CUSINÉ CLARAMUNT, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
DALMAU ARAÑÓ, Bonaventura: Escola d’Arts i Oficis. Professor
DALMAU SITGES, Joaquim: Dispensari i Hospital. Metge ginecòleg
DAUSÀ FOYÉ, Ramon: Escola d’Arts i Oficis. Professor
DAVESA RAFART, Filomena: Dispensari. Llevadora
DELGADO MARTÍNEZ, Emiliano: Guàrdia Municipal
DOLCET DOLCET, Jaume: Guàrdia Municipal
DOMÉNEC MAURI, Josep: neteja pública. Peó. Eventual
DOMÉNECH MONTANER, Pere: bomber
DUESO FERNÁNDEZ, Joan: Dispensari. Practicant
DUOCASTELLA SARQUELLA, Eduard: Bomber
DUOCASTELLA SARQUELLA, Lluís:  bomber
DUOCASTELLA SERRA, Benvingut: Oficines Centrals. Agutzil
DURAN GÓMEZ, Lluís Maria: Oficines Centrals. Oficial
ELIAS ANFRUNS, Antoni: Cementiri. Enterramorts
ELIAS ANFRUNS, Ramon:  Cementiri. Ajudant
ELORZA ARREGUI, Clara (religiosa): Casal Vellesa. Infermera
ENRICH VILANOVA, Antoni: Obres. Peó. Eventual
ENRICH MOLLET, Francesc: Oficines Centrals. Meritori
ESCAMILLA MURIANO, Filomeno: Obres. Peó
ESCUDÉ GIRALT, Daniel: Obres. Peó
ESPADA ESPEJO, Matildo: Guàrdia Municipal
ESPARBÉ ESTEVE, Paulí: Oficines Centrals. Escrivent
ESPAUDELLA PUIGSEC, Paulí: Proveïments. Escrivent. Eventual
ESPELT SERRATE, Josep: Obres
ESPELT VILALTA, Josep: Obres. Picapedrer. Eventual
ESPÍ VIDAL, Vicenç: Sanatori La Culla. Cuiner
ESPINALT, Joan: Guàrdia Municipal. Eventual
ESPINALT BAJONA, Joan: Oficines Centrals. Oficial 3r
ESPINALT BERENGUER, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
ESPINALT BERENGUER, Ramon: Asil Joan Selves. Administrador
ESPINALT FARRERAS, Joan: Oficines Centrals. Oficial
ESPINALT MASANA, Antoni: Escorxador. Matancer
ESPINALT PRAT, Rosa: Oficines. Centrals. Economia. Mecanògrafa
ESPINALT ROCA, Josep: Obres. Peó
ESPINALT TATJÉ, Florenci: Seguretat Interior. Guàrdia
ESTANY, Maria: Casal Vellesa
EVANGELIO EXPÓSITO, Julián: neteja pública. Peó
FÀBREGAS FERRAN, Emili: Aigües Potables. Guarda. Eventual
FÀBREGAS PRAT, Gabriel: Parcs i Jardins. Guarda passeig
FARRÀS VILA, Marcel·lí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
FARRÉ (FERRER) BETRIU, Melitó: Oficines Centrals. Vigilant eventual
FERRER CODINA, Manuel: Oficines Centrals. Escrivent
FARRÉ (FERRER) SIERAJORNADA, Eugeni: neteja pública. Peó
FARRÉ ALMORIN, Antoni: bomber
FARRÉ, Manel: Inspecció i Salubritat. Vigilant
FARRERAS PLAROMANÍ, Júlia:  Asil Joan Selves. Administradora
FARRÉS AMAT, Josep:  Casal Vellesa. Administrador
FARRÉS, Marcel·lí: Obres. Piscina. Eventual
FARRÉS, Sebastià: Assistència Social
FERNÁNDEZ, Antoni: agutzil Jutjat Municipal
FERNÁNDEZ, Antònia: Assistència Social. Neteja
FERRAN TRULLÀS, Josep: Guàrdia Rural
FERRÁNDIZ BARBERÀ, Josepa: Casal Vellesa. Serventa. Eventual
FERRÁNDIZ, Francisca: neteja
FERRER PASQUAL, Artur: Obres. Peó
FERRER BOIXADER, Joan: vigilant nocturn
FERRER GALOBART, Manuel: Inspecció i Salubritat. Vigilant
FERRER VENTURA, Jaume: vigilant nocturn
FIGUERAS BRUNET, Antoni
FIGUERAS BRUNET, Pere: neteja pública. Xofer
FIGUERAS ROCA, Santiago: bomber
FIGUEROLA VILANOVA, Domènec: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
FIGUEROLA, Joan: Defensa
FÍGULS COSTA, Ramon: Seguretat Interior. Guàrdia
FÍGULS OLIVA, Salvador: vigilant nocturn
FÍGULS SOLER, Francesc: Obres. Peó
FINESTRAS ENCUENTRA, Pau: neteja pública. Peó
FIRMAT PADRÓ, Miquel: Dispensari. Metge
FIRMAT SERRAMALERA, Josep: Obres. Arquitecte
FITÉ FIRMAT, Carles: Guàrdia Municipal
FIUS CASTELLS, Ignasi: Obres. Lampista
FLORENZA TARRADELLAS, Magdalena: Guarderia. Puericultora
FLORENZA TARRADELLAS, Miquel: Escorxador. Matancer. Eventual
FLORES FERNÁNDEZ, Francesc: Hospital. Mosso
FOLCH FONT, Pilar: Hospital. Infermera
FONT CABANES, Josep: Escola d’ Arts i Oficis. Professor auxiliar
FONT CLARET, Isidre: Escorxador. Matancer
FONT CORNET, Ramon: conserge escola
FONT COTS, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
FONT ESCAT, Josep: Guàrdia Rural
FONT SIMÓ, Miquel: Parcs i Jardins. Peó
FONT TEIXIDOR, Baldomer: Obres. Peó
FONT VICENS, Llorenç: Obres. Xofer
FONT, Antoni: Casal Vellesa
FONT, Mercè: Hospital. Infermera
FONTDEVILA BORRÀS, Josep: bomber
FONTDEVILA FARRÉS, Ramon: Guàrdia Municipal
FORN PRAT, Maria: Casal Vellesa. Serventa
FORNELLS CLARÀ, Bartomeu: Dispensari, Hospital i Bombers. Practicant
FORNELLS GALOBART, Jaume: vigilant nocturn
FORNELLS PARERA, Joaquim: Oficines Centrals. Escrivent. Alcalde (CNT) de 31-5-1938 a 22-12-1938
FORNELLS RIBERA, Maurici: Oficines Centrals. Agutzil. Porter. Eventual
FRAILE ALONSO, Jesús: Obres. Paleta. Bomber
FRANCISCO, Teresa: Hospital. Neteja
FRANQUESA UBACH, Joan: Escorxador. Veterinari. Inspector Municipal Veterinari
FRAUCA, Ramon: Oficines Centrals. Escrivent
FREIXAS OLLER, Pere: Escorxador. Peó
FULLA ESMET, Roc: Seguretat Interior. Guàrdia
FULLA, Ramon: Guàrdia Rural. Interí
FURASTÉ, Pere: Obres. Carreter
FUSTAGUERAS, Antònia: Dispensari. Eventual
GALOBARDES CREUS, Jaume: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GALOBART LUCAS, Josep: vigilant nocturn
GALOBART RIERA, Josep: Guàrdia Municipal
GAMBIN ÁLVARO, Josep: Obres. Peó
GAMISANS GRAU, Pere: Guàrdia Rural
GARCÍA ARIAS, Francisco: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
GARCÍA BIOSCA, Isidre: Guàrdia Municipal
GARCÍA FELIPE, Ramon: Escola d’Arts i Oficis. Professor
GARCÍA FLORES, Martí: Obres. Peó
GARCÍA GABALDÓN, Marcelino: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GARCÍA GARRIDO, Pedro: Guàrdia Municipal
GARCÍA GONZÁLEZ, Joan: Obres. Peó
GARCÍA MIRALLES, Joaquim: Obres. Peó. Patrulles control
GARCÍA PANADÉS, Celestí: neteja pública. Peó
GARCÍA PÉREZ, Maria: Hospital. Infermera
GARCÍA ROS, Joan: Guàrdia Municipal
GARCÍA, Jesús: Seguretat Interior. Guàrdia
GARDEÑAS GARRIGA, Josep: Guàrdia Municipal
GAREIG, Jesús: Seguretat Interior. Guàrdia
GARRIGA FREIXA, Martí: Guàrdia Rural
GARRIGA SOLER, Josep: Escorxador. Matancer. Eventual
GARRIT MIRALLES, Isabel: neteja
GASSET MARTÍ, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GELADA MIR, Amadeu: Parcs i Jardins. Guarda passeig
GELADA MIR, Manuel: Obres. Peó
GENOVAR, Llorenç: Asil Joan Selves. Pagès
GILI NOVELL, Pere: Obres. Peó
GIMÉNEZ CALVERAS, Leandre: Obres. Electricista
GIMÉNEZ RUBIRALTA, Leandre: Inspecció i Salubritat
GIMÉNEZ, Hipólito: Oficines. Administratiu
GIRALT BABRA, Lluís: Obres. Peó
GIRALT BENADIT, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GIRALT LLUCH, Jaume: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GIRONA PLAZA, Cristòfol: Guàrdia Rural
GODES (GODED) BEL, Joan: Seguretat Interior. Guàrdia
GOLET CALLÍS, Francisco: bomber
GÓMEZ MURIANO, Emili: Obres. Peó
GÓMEZ PABLO, Felipe: Guàrdia Municipal
GONZÁLEZ MARTÍN, Balbina (religiosa): Casal Vellesa. Infermera
GONZÁLEZ RIBAS, Serafina: Casal Vellesa. Serventa
GONZÁLEZ, Miquel: Obres. Carreter
GORGAS ENRICH, Joaquim
GORRIS BOGAN, Carme: Guarderia. Puericultora. Eventual
GRAELLS ESCOLÀ, Josep: Cementiri. Ajudant enterramorts. Eventual
GRANÉ BONVEHÍ, Josep: Obres. Peó
GRANÉ, Melitó: Cementiri. Eventual
GRAS DIUNDINA, Joan: Sanatori La Culla. Pagès
GRATOVIL, Felip: Defensa
GRAU BARCEDES, Àngela: Asil Joan Selves. Cuinera
GRAU VILALTA, Anna: neteja escola
GROS BOSCH, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig
GROS CAMISÓ, Trinitat: Hospital i Sanatori La Culla. Infermera
GUADALAJARA ALMEZO, Críspulo: Obres. Peó
GUAL VILASECA, Francesc: Guàrdia Municipal. Inspector
GUÀRDIA, Maria: Sanatori La Culla. Cuinera
GUERRA GARCÍA, Francisco: Guàrdia Municipal
GUERRERO RAMON, Josepa: Casal Vellesa. Serventa
GUINÓ BURGÉS, Baldomer: bomber
GUITART N.: Oficines Centrals. Periodista
GUITART SERRA, Marcel·lí: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
GUIXERÓ SANTAMARIA, Lluïsa: Casal Vellesa. Serventa
GUSI CORNET, Ramon: Oficines Centrals. Oficial 1r. Secretari accidental
HARO CARMONA, Alfons: Guàrdia Rural. Interí
HERMS MATEU, Jaume: Hospital. Metge. Intern
HERNÁNDEZ ESTEBAN, Antoni: Inspecció i Salubritat. Vigilant
HERNÁNDEZ, Isabel: Hospital. Neteja
HOMS MONTSERRAT, Joan: Oficines Centrals. Oficial agent executiu
HOMS MONTSERRAT, Marià: Escola Música. Director. Professor. Escrivent.
HORTA PERELLÓ, Leandre:Hospital. Metge odontòleg
HUETE GARCIA, Julià: Inspecció i Salubritat. Vigilant
IBERN FONT, Manuel: bomber
ILLA CONGOST, Leonor: Sanatori La Culla. Rentadora
INVERS PI, Antoni: Escola Arts i Oficis. Director. Professor
IRAZAGUI MACHICOTE, Benita (religiosa): Casal Vellesa. Infermera
ISAC JORBA, Pepeta: Casal Vellesa. Cosidora
ITURRIAGA ESPIAZA, Joana: Oficines Centrals. Neteja
JAUMANDREU PUJOL, Martí: Escorxador. Matancer
JAUMANDREU, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
JOAN PEIRÉ, Josep: Obres. Peó
JORDI MORELL, Carles: Oficines Centrals. Oficial 2n
JUBELLS ALGUÉ, Josep: Obres. Paleta
JUNCÀ SERRAT, Nativitat: Casal Vellesa. Serventa
JUVELLS BISBAL , Josep: Aigües Potables. Auxiliar fontaner
JUVELLS SALA, Baldomer: Obres. Paleta
JUVÉS CLOSAS, Maurici: vigilant nocturn
LABRADOR ROS, Isidre: Casal Vellesa
LAFARGA BALLESTER, Carme: Hospital. Infermera
LAHOZ MARTÍN, Maria: Dispensari. Practicant
LANGUE SOLÀ, Ignasi: Oficines Centrals. Rellotger municipal
LARI BENÍTEZ, Irene: Casal Vellesa. Serventa
LARI VALLVERDÚ, Rosa: Sanatori La Culla. Cambrera
LARI, Isidre: Inspecció i Salubritat. Vigilant
LARROYA ROCA, Antoni: neteja pública. Peó
LEIZA MARTÍNEZ, Júlia: Casal Vellesa. Serventa
LEÓN GARRE, Aniceto: Escola d’Arts i Oficis. Professor
LLADÓ VALLDAURA, Joan: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
LLADÓ, Eduard: Parcs i Jardins
LLADÓ ROS, Manuel: Sèquia. Guarda
LLATJÓS PLANAS, Ramon: Hospital i Sanatori el Miracle. Metge
LLATJÓS PRUNÉS, Ignasi: Dispensari i Hospital. Metge
LLAURÓ RISPA, Bonaventura: bomber
LLAVALL TORRES, Ramon: vigilant nocturn
LLOBET ENRICH, Josep: Escorxador. Conserge
LLOR GROS, Ramon: Obres. Peó
LLORENS COMA, Ignasi: Asil Joan Selves. Porter
LLOVET CASTELLÀ, Miquel: vigilant nocturn
LLOVET, Emília: Hospital. Neteja
LLUCH BALLIUS, Eduard: Sanatori La Culla. Sastre
LLUCH CUCURELLA, Oliveri: Obres. Aprenent
LOBO GARCIA, Lluís: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
LOGAN MONCUNILL, Albert: eventual
LÓPEZ CALERO, Ángel: Oficines Centrals. Agutzil pregoner
LÓPEZ DÍAZ, Constantino: Obres. Peó
LÓPEZ MAYOR, Alfons: Guàrdia Municipal
LÓPEZ REQUENA, Vicenç: Obres. Peó
LÓPEZ SANDOVAL, Antonio: Inspecció i Salubritat. Vigilant
LORENTE, Dolors: Casal Vellesa. Serventa
LOZANO GARCÍA, Josefina: Asil Joan Selves. Serventa
LUCAS CORTINA, Fredesvinda: Oficines Centrals. Mecanògrafa
LUCAS, Francisca: neteja
MACIÀ FONT, Ignasi: bomber
MAGAÑA MARTÍNEZ, Sagramento: Hospital. Cuina
MALCONTENTI, César: Guàrdia Rural
MALET BOTER, Josep: Obres. Peó
MALÓ CASASÚS, Dolors: Assistència Social. Neteja
MANSO, Núria: Hospital. Cuina
MANYÀ, Remei: Hospital. Serventa
MAÑOSAS GALOBART, Josep: Escorxador. Administrador. Interí
MARCET TRIAS, Josep: representant a Madrid
MARCH CIURÓ, Joan: bomber
MARCH SALAS, Josep: Sanatori La Culla. Intern
MARCOS MANRESA, Remei: neteja escola
MARGÓ LLEHÍ, Ramon: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MARÍN CLIMENT, Ramon: Guàrdia Municipal
MARÍN RODRÍGUEZ, Ramon: bomber
MAROTO VALENTÍN, Emili: Seguretat Interior. Guàrdia
MAROTO VALENTÍN, Mauro: Seguretat Interior. Guàrdia
MARSAL SOLANELLAS, Antoni: bomber
MARSAL SOLANELLAS, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MARTÍ FALCÓ, Josep: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Interí
MARTÍ FARRERAS, Antoni: Aigües Potables. Administrador
MARTÍ RIBAS, Maurici: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
MARTÍNEZ FERRER, Isabel (religiosa): Hospital. Infermera
MARTÍNEZ GEA, Maria: neteja escola
MARTÍNEZ SÁNCHEZ,Merino: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MARTORI PUJADES, Ferran: apoderat Barcelona
MAS CASELLAS, Josep: bomber. Obres. Peó
MAS GIRIBET, Jaume: Obres. Enginyer
MAS PONS, Ignasi: Oficines Centrals. Oficial 2n
MAS PONS, Lluís: Oficines Centrals. Secretari Ajuntament
MAS SERRA, Josep: Obres. Peó
MASANA CASAJUANA, Rafel: Obres. Peó
MASANÉS BUENAVENTURA, Jaume: neteja pública. Peó
MASANÉS CIRERA, Joan: Seguretat Interior. Guàrdia
MASATS RIBERA, Joan: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
MASATS TÀPIAS, Joan: Guàrdia Municipal. Cap i Oficines Centrals. Arbitris
MASOT BRUIXAC, Dolors: Casal Vellesa. Serventa
MASSANÉS ROURE, Gabriel: neteja pública. Eventual
MASVIDAL PUIG, Narcís: Escola d’Arts i Oficis. Professor
MATA RIBA, Amadeu: neteja pública. Carreter eventual
MATA, Andreu: neteja pública. Carreter eventual
MATA, Àngela: Guarderia. Puericultora. Eventual
MATA, Manuela: Hospital. Cosidora i rentadora
MATARÓ FERRER, M. Antònia: Hospital. Auxiliar administració
MATARÓ MAS, Joan: bomber
MATARÓ MAS, Ricard: Oficines Centrals. Secretari Ajuntament
MATEU CASAFONT, Victòria: Asil Joan Selves. Cuinera
MAYOLA CRISTINA, Josep: vigilant nocturn
MENA COLILLAS, Elena: Oficines centrals. Mecanògrafa i telefonista. Eventual
MERCADAL AYETE , Tomàs: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
MERCADAL FORTUNY, Tomàs: Hospital. Aprenent Farmàcia
MERCADER GEBALLI, Pere: Parcs i Jardins. Guarda passeig
MERLÍ FIRMAT, Antoni: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MESA LUPE, Encarnació: Casal Vellesa. Serventa
MESTRE MIRET, Josep: Sanatori La Culla. Farmacèutic
MESTRE MIRET, Mercè: Casal Vellesa
MESTRES PUIG, Pere: Obres. Carreter. Eventual
MEYA ALSINA, David: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MEYA BAILINA, Vicenç: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MÍNGUEZ MARTÍNEZ, Josefa: Casal Vellesa. Serventa
MIQUEL BARÓ, Josep: vigilant nocturn
MIQUEL BONJORN, Elvira: Hospital. Infermera
MIQUEL ESCOLÀ, Joan: Dispensari i Bombers. Metge
MIQUEL GABARRÓ, Ignasi: Oficines Centrals. Secretaria. Oficial
MIQUEL VIÑALS, Isidre: Guàrdia Rural
MIQUEL, Ramon: Seguretat Interior. Guàrdia
MIRA PI, Miquel: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
MIRALLES BONVEHÍ, Amadeu: mestre presó de Manresa
MIRAVITLLES SOLÀ, Marc: conserge escola
MOLAS CLIMENT, Frederic: Oficines. Ordenança
MOLINA MOLINA, Andreu: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MOLINA MOLINA, Maria: Casal Vellesa. Serventa
MOLINÉ FAUS, Maria: Casal Vellesa. Serventa
MOLINS MORERA, Ramon: Guàrdia Rural
MOLLET CALSINA, Francesc: vigilant nocturn. Eventual
MONÁRRIZ OLLETA, Josep: Seguretat Interior. Guàrdia
MONCUNILL CENTELLAS, Melcior: Hospital. Administrador
MONCUNILL, Pere: Asil Joan Selves. Pagès
MONRÓS SUBIRANA, Pepeta: Casal Vellesa
MONTAGUT SIMÓ, Jeroni: Escorxador. Matancer
MONTANÉ CARBONELL, Joaquim: vigilant nocturn
MONTANER SIMON, Joaquim: vigilant nocturn
MONTER ZANUY, Antoni: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
MONTSERRAT CLARIS, Ramon: bomber
MONTSERRAT DURAN, Marià: Parcs i Jardins. Guarda passeig
MORA MUNT, Roc: Oficines Centrals. Dipositari
MORENO CLAMON, Josep: Obres. Peó
MORENO, Maria: neteja escola. Eventual
MORERA RUBINAT, Francesc: vigilant nocturn
MORERA SAGRISTÀ, Miguel: Parcs i Jardins. Guarda passeig
MORERA SALA, Josep: Aigües Potables. Guarda dipòsit. Interí
MORROS ALTÉS, Isidre: Oficines Centrals. Oficial 3r. Escrivent Arxiu
MORROS FIRMAT, Maria: Hospital. Neteja
MUJAL, Martí: Asil Joan Selves. Pagès
MUNCUNILL CATLLÀ, Antoni: vigilant nocturn
MUNCUNILL CATLLÀ, Josep: Guàrdia Rural
MUNILL CUEVAS, Lluís: Guàrdia Rural
MUNTADA TESTAGORDA, Marià: Oficines Centrals. Inspector Arbitris
MUNTALÀ SEGURA, Isidre: Guàrdia Rural. Proveïments
MUÑOZ MUÑOZ, Francisco: Obres. Peó. Patrulles control
MUXÍ BALLETBÓ, Ramon: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Eventual
NADAL GRINÓ, Josep: Obres. Peó
NAVARRO ESCRIBÀ, Ferran: Inspecció i Salubritat. Vigilant
NAVARRO PANADERO, Gaietà: Obres. Peó.
NAVARRO TORREGROSA, Francisco: Obres. Peó
NOGUERA NOGUER, Magdalena: Asil Joan Selves. Rentadora
NÚÑEZ MAZARIEGOS, Pius: Inspecció i Salubritat. Vigilant
OCAZBERRO, Jesús: Asil Joan Selves. Vigilant
ÓDENA MARÍN, Ramon: neteja pública. Xofer
ÓDENA, Ignasi: Inspecció i Salubritat. Vigilant
OLIVARES RAMÍREZ, Rufo: Guàrdia Municipal
OLIVERAS LLOBET, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
OLIVERAS MARCET, Josep: Escola d’Arts i Oficis. Professor
OLIVERAS SALA (SOLÀ), Lluís: vigilant nocturn
OLLER BERENGUER, Eusebi: vigilant nocturn
OLLER MARRUGAT, Ramon: vigilant nocturn
OLLER OLIVERES, Lluís: Inspecció i Salubritat. Vigilant
OLLER RIBA, Vicenç: Oficines Centrals. Oficial 3r
OLLER SOLÀ, Josep: Guàrdia Municipal
OLLER, Teresa: Casal Vellesa
ORBAY PAULO, Manuel: Hospital. Porter
ORIOL BONJORN, Antoni: Oficines Centrals. Agutzil. Escrivent. Interí
ORTIGA MATA, Josepa: Proveïments. Escriventa. Interina
ORTIGA SANZ, Pere: Obres. Peó
ORTIZ CABANES, Fèlix: Escorxador. Matancer. Eventual
ORTIZ CUÑE, Ramon: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PADRÓ BUSOMS, Lluís: neteja pública
PADRÓ CARCASONA, Pere: eventual
PADRÓ DOMÈNECH, Francesc: Hospital. Farmacèutic
PADRÓ FARRERES, Manuel: neteja pública. Peó
PADRÓ GONZÁLEZ, Josep: Escola Arts i Oficis. Professor
PADRÓ NADAL, Salvador: vigilant nocturn
PADRÓ RENALIES, Francesc: Sèquia. Guarda
PADRÓ RIBAS, Joan: vigilant nocturn
PADRÓ RIBAS, Llorenç: vigilant nocturn
PADRÓ TRAPÉ, Ignasi: neteja pública. Peó
PADRÓ XARPELL, Isidre: Sèquia. Guarda
PADRÓS, Magdalena: Hospital. Cosidora i rentadora
PAGÉS SOLER, Irene: Dispensari. Practicant
PAGÉS SOLÉ, Marià: conserge escola Sant Ignasi
PAGÉS, Pere: Escola Arts i Oficis. Professor
PAL VISA, Josep: Obres. Paleta. Patrulles control
PALAU TARRAGÓ, Anselm: Oficines Centrals. Agutzil
PALAU TARRAGÓ, Pasqual: Guàrdia Municipal. Eventual. Agutzil recaptador
PALAU, Elena: Hospital. Neteja
PALAU, Josep: Guàrdia Municipal
PALLISA SENCE, Pere: Guàrdia Municipal
PALLISSA GARRIGA, Pere: Guàrdia Municipal
PALOMAS CAMPS, Agustí: vigilant nocturn
PARAROLS (PALLAROLS) BRUNSÓ, Baudili: vigilant nocturn
PARCERIES HURTADO, Núria: neteja escola
PARCERISAS CORTADAS, Martí: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
PARDO BERTRAN, Assumpció: Hospital. Cuina
PARDO WERSTLE, Juan: Oficines Centrals. Secretari Ajuntament. Interí
PARRA GARCIA, Jaume: Sanatori La Culla. Músic
PASCUAL BERENGUERES, Antoni: vigilant nocturn
PASQUAL, Joan: Oficines Centrals. Escrivent
PASTOR CAMPOY, Lluís: Escola d’Arts i Oficis. Professor auxiliar
PEDREÑO VIDAL, Francesc: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PEDRO GORINA, Pere: Escorxador. Veterinari
PEINADO, Eulogio: Guàrdia Municipal
PELLICER, Josep: bomber
PENA URGELLÉS, Josep: Bomber
PERARNAU GORGUES, Benet: Hospital i Sanatori del Miracle. Metge oftalmòleg
PÉREZ TORRICOTS, Gabriel: vigilant nocturn. Eventual
PERICAS CALMET, Simó: bomber
PICAS VILA, Paulina: Guarderia. Puericultora
PICASÓ HOSTA, Valentí: bomber
PICORNELL, Rosalia: Hospital. Neteja
PINTÓ, Josep: Oficines Centrals. Escrivent
PIÑEYRO LASBAX, Julián: Inspecció i Salubritat. Escrivent
PIÑOT SERRA, Marcel·lí: bomber
PIQUÉ MASÓ, Magí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PIQUÉ, Isidre: Obres. Carreter
PIQUÉ, Joan: Casal Vellesa
PLA BARGAY, Lluís: Escorxador. Matancer. Eventual
PLA BERMANS, Cecília: Asil Joan Selves. Cuinera
PLA FARRÉ, Pau: Guàrdia Rural
PLA FIGUERAS, Pau: Guàrdia Rural
PLA PADRÓ, Anselm: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PLA PORTA, Jacint: Obres. Carreter. Eventual
PLA PRAT, Josep: Escorxador. Matancer
PLA, Àngela: neteja
PLADEVEYA SERRA, Joan: Guàrdia Municipal
PLANAS CARRERA, Antoni: Parcs i Jardins. Guarda passeig
PLANAS DALMAU, Pau: vigilant nocturn
PLANAS MORERA, Ramon: vigilant nocturn
PLANAS PUIGFERRAT, Ramon: Escorxador. Matancer. Eventual
PLANAS SALLÉS, Josep: Obres. Fuster . Guàrdia rural
PLANAS VALL, Joaquim: Dispensari. Metge auxiliar
PLANELL ESTEVE, Josep (de): Oficines Centrals. Escrivent
PLANELL MONRÓS, Enric: Hospital. Metge
PLAYÀ COSTA, Àngela: neteja
PONENT PLA, Josep: Proveïments. Mosso. Eventual
PONS BRUCART, Manuel: Escorxador. Matancer. Eventual
PONS CASAFONT, Joan: Guàrdia Municipal
PONS MUIXÍ, Pere: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PONS TORTELLA, Llorenç: Hospital. Metge oftalmòleg
PONS VALL, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Interí
PONSA CURA, Francesc: Neteja pública. Peó. Eventual
PONT, Remei: Oficines Centrals. Mecanògrafa
PORTA CIRERA, Lourdes: Oficines Centrals. Mecanògrafa
POUS TORRESCASANA, Miquel: Obres. Paleta
PRAT ALBERT, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PRAT CAÑELLAS, Pau: bomber
PRAT FOLCH, Antoni: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
PRAT GROS, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PRAT PALLAROLS, Lluís: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
PRAT ROSELL, Joan: Guàrdia Municipal. Porter
PRAT SALA, Joan: Escorxador. Matancer
PRAT TRAPÉ, Domènec: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PRAT VILA, Jaume: Obres. Peó
PRAT VILADÉS, Joan: Inspecció i Salubritat. Graduador vins
PRIMÍCIA, Maria: Hospital. Neteja
PUBILL VIÑALS, Domènec: eventual
PUBILL VIÑALS, Mercè: Casal Vellesa. Cuinera. Eventual
PUIG BALL, Joan: Dispensari i Hospital. Metge. Director de l’Hospital.
PUIG BALL, Ramon: Dispensari i Hospital. Metge tocòleg. Metge Aïgues Potables
PUIG GALLIFA, Josep: Hospital. Metge. Intern
PUIG PUJOL, Pere: vigilant nocturn. Interí
PUIG SUBIRANA, Ignasi: Obres. Peó
PUIG VILAJUANA, Lluís: Hospital. Metge
PUIG, Genoveva: Guarderia. Puericultora. Eventual
PUIGRÓS CASTELLÀ, Ramon: neteja pública. Peó
PUIGRÓS PALOMES, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PUJADES SOLER, Joan: xofer. Eventual
PUJOL MUXÍ, Lluís: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PUJOL SALA, Andreu: vigilant nocturn
PUJOL TORRENT, Josepa: Asil Joan Selves. Cuinera
PUJOL, Magdalena: Hospital. Neteja
PUNTOS, Lluís: Seguretat Interior. Guàrdia
PUXEU BADOSA, Bartolomé: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Interí
QUESADA CANO, José: eventual
QUINQUÉ ALTÉS, Ramon: Inspecció i Salubritat
QUINTANA BANQUELLS, Pere: Sèquia. Escrivent. Eventual
QUINTANA, Ramona: Hospital. Cuina
RAFAT SELGA, Francesc: Hospital. Metge. Intern
RAMBLA DOMINGO, Joaquim: Guàrdia Municipal
RAMELLAT BALAGUER, Pere: conserge escola
RAMIO FORCAT, Francisco: Inspecció i Salubritat. Vigilant
RAMON AMAT, Tomàs: Dispensari. Metge
RATERA SURINYACH, Josep: bomber
REDONDO BONVEHÍ, Amand: Dispensari i Clínica Sant Josep. Metge Auxiliar
REDONDO PRIETO, Marcel: Escorxador. Matancer
REGUANT, Pere: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
REIXACH MAS, Lluís: conserge escola Grup Bonavista
REIXACH PALOM, Llorenç: Guàrdia municipal
RENART MAS, Narcís: Oficines Centrals. Oficial
RETORTA, Josep: Sanatori La Culla. Infermer
RIBA MIRET, Miquel: vigilant nocturn
RIBAS TORRES, Ignasi: Obres. Peó
RIBAS, Carme: neteja escola. Eventual
RIBÓ RIUS, Lluís: Sanatori La Culla. Metge
RICO PALACIOS, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig
RIERA AROLA, Marià: Seguretat Interior. Guàrdia
RIERA CORNET, Ignasi: conserge Escola d’Arts i Oficis
RIERA MAS, Guillem: Oficines Centrals. Escrivent. Interí
RIERA MAS, Jaume: Obres. Pintor
RIERA VILA, Hilari: Asil Joan Selves. Pagès
RIERA VILADÉS, Josep: Escola d’Arts i Oficis. Professor
RIEROLA FREIXA, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
RIPOLLÈS MONTSERRAT, Juli: Guàrdia Municipal
RIU DAURELLA, Josep: Parcs i Jardins. Guarda passeig
RIU LLOBET, Baldomer: Laboratori Municipal. Director. Farmacèutic
RIUDOR GRÍFULS, Josep: neteja pública. Peó
RIUS COSTA, Josep: Guàrdia Municipal
RIUS MOLLÓ (MOLINO), Mercè: neteja escola Grup Renaixença
RIUS VILELLA, Damià: Escola de Música. Professor instruments metall
RIUS, Carme: Casal Vellesa
ROCA HUGAS, Maria (religiosa): Hospital. Cuina
ROCA MISERACHS, Pere: Guàrdia Municipal
ROCA PIÑOL, Lluís: Sanatori La Culla. Peó
ROCA PLA, Miquel: vigilant nocturn
ROCA SALA, Ignasi: Obres. Peó
ROCA, Concepció: eventual
RODRÍGUEZ RUIZ, Antònia: Hospital. Cosidora i rentadora
RODRÍGUEZ, Virtuts: Hospital. Neteja
ROIG CIURÓ, Pere: Sanatori La Culla. Peó
ROIG SANCLIMENT, Agustí: Oficines Centrals. Escrivent.
ROIGÉ SIMÓ, Jaume: Escola d’Arts i Oficis. Professor auxiliar
ROJAS BONDIA, Joan: neteja pública. Peó
ROMA GABARRÓ, Bonaventura: Guàrdia Municipal
ROMEU COLL, Lluís: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ROQUETA ABADAL, Josep: conserge escola eventual
ROQUETA COMELLAS, Sebastià: Guàrdia Municipal
ROS BLÁZQUEZ, Florentina: Dispensari. Practicant
ROSAL ARGULLOL, Dolors: Oficines Centrals. Mecanògrafa eventual
ROSAL PRAT, Francesc: bomber
ROSELL COTS, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa eventual
ROSELL DINÉ, Amadeu: Escorxador. Receptor pesador
ROVIRA BERNADAS, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ROVIRA PUJOL, Lluís: Oficines Centrals. Escrivent
ROVIRA TORRA, Agustí: Oficines Centrals. Oficial
ROVIRA TRESSERRA, Àngel: Oficines Centrals. Secretari particular alcalde Josep Maria Servitje
ROVIRA, Salvador: neteja pública
ROVIRES CABA, Miquel: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ROVIRÓ VILAPLANA, Joan: Oficines Centrals. Oficial. Eventual
ROY PONSA, Soledat: Sanatori La Culla. Infermera
RUBIRALTA COMELLAS, Pere: neteja publica. Carreter
RUBIRALTA, Josep: Obres. Fuster municipal
RUIZ GARCIA, Eduard: Escorxador. Peó
RUIZ LÓPEZ, Matías: Guàrdia Rural
SABATA PUIG, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SAINZ GIMÉNEZ, Vicente: Guàrdia Municipal. Interí
SALA SEBASTIÀ, Jaume: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SALA ALTESA, Ramon: Inspecció i Salubritat
SALA CASASAYAS, Celdoni: Laboratori Municipal. Auxiliar
SALA COSTA, Josep: Casal Vellesa. Sastre
SALA CREUS, Àngela: Hospital. Infermera
SALA CREUS, Modest: vigilant nocturn
SALA FRANQUESA, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SALA GABARRÓ, Magdalena: Escola Música. Professora piano i harmonia
SALA MITJANS, Eudald: Escorxador. Veterinari
SALA PEDROSA, Miquel: neteja pública. Peó
SALA PLANELL, Enric: Obres. Carreter. Eventual
SALIDO SÁNCHEZ, Félix: Bomber. Paleta
SALLENT MORE, Casimir: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SALLÉS SERRA, Antoni: Obres. Guarda piscina. Interí
SALLÉS VILALTA, Griselda: Guarderia. Puericultora. Eventual
SALVADÓ DOMINGO, Enric: Oficines Centrals. Interventor
SAMIS (SIMIS), Francisco: bomber
SAMIS (SIMIS), Ramon: bomber
SAN AGUSTÍN, Pedro: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SÁNCHEZ ALVÁREZ, Màxim: neteja pública. Peó
SANFELIU MAS, Assumpció: Sanatori La Culla. Serventa
SANLLEHÍ FUSTÉ, Lleonci: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SANMARTÍ SALA, Trinitat (religiosa): Casal Vellesa. Serventa
SANMIGUEL FORTUNY, Ramon: Hospital. Metge. Intern
SANTACREU MONTSERRAT, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa
SANTAMARIA CLAPERS, Valentí: Escola d’Arts i Oficis. Professor. Arxiver
SANTAMARIA RICART, Manuel: eventual
SANTANACH, Francesc: Oficines Centrals. Escrivent
SANTASUSANA SERRA, Àngela: neteja escola Grup Renaixença
SANZ IBARZ, Ramon: Asil Joan Selves. Administrador
SARDANS CASAS, Joan: Escorxador. Matancer
SARDANS PRAT, Emili: Escorxador. Matancer
SARDANS PRAT, Isidre: Escorxador. Matancer
SARRET ARBÓS, Joaquim: Oficines Centrals. Arxiver
SARROCA BLANCO, Marià: Oficines Centrals. Escrivent
SAUQUET, Joan: Oficines Centrals. Escrivent
SELGA UBACH, Simeó: Hospital i Sanatori del Miracle. Metge. Intern
SELGA GIRALT, Josep: Obres. Peó
SELLARÈS BIGATÀ, Josep: Assistència Social
SELVAS COMALLONGA, Josep: Guàrdia Municipal
SENILLOSA FÍGULS, Andreu: vigilant nocturn
SENSERRICH SENYAL, Isidre:  vigilant nocturn
SENYAL ROBERGE, Jaume: Escorxador. Matancer. Eventual
SEÑAL, Vicenç: Obres. Carreter
SEOANE VÀZQUEZ, Espectació: Casal Vellesa. Serventa
SERCHS, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SERRA BALIELLAS, Josep: Conserge Escola Arts i Oficis
SERRA MAURI, Antoni: Aigües Potables. Vigilant. Bomber
SERRA MINCHOLED, Esperança: Sanatori La Culla. Infermera
SERRA ONTANGA, Agustí: neteja pública. Peó
SERRA PADRÓ, Domingo: Laboratori Municipal. Conserge
SERRA PRAT, Salvador: bomber
SERRA RIERA, Àngel: Laboratori Municipal. Metge
SERRA SANLLEHÍ, Jaume: Obres. Peó
SERRA SARRET, Joan: Guàrdia Rural
SERRA SARRET, Lluís: Guàrdia Municipal
SERRA SITGES, Josepa: Hospital. Infermera
SERRA TORRAS, Josep: Guàrdia Municipal
SERRA VILAPRIÑÓ, Antoni: bomber
SERRA VILARASAU, Víctor: Seguretat Interior. Guàrdia
SERRA, Antoni: Seguretat Interior. Guàrdia
SERRALLONGA FITÓ, Anselm: Parcs i Jardins. Guarda passeig
SERRALLONGA FITÓ, Miquel: Parcs i Jardins. Guarda passeig
SERVALLS VIDAL, Antoni: Obres. Piscina
SIMÓ SOLER, Francesc: Parcs i Jardins. Jardiner
SIMÓN BISBAL, Santiago: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SITJES PUJALS, Antoni: Guàrdia Municipal
SOBRERROCA NIUBÓ, Pere: bomber
SOBREVALS AGUILAR, Antoni: bomber
SOCAS RIBAS, Cecília: Oficines Centrals. Mecanògrafa
SOCAS SERRA, Joan: Obres. Paleta
SOLÀ FERRER, Teresa: Casal Vellesa. Serventa
SOLÀ FRANQUESA, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SOLÀ TRAVESSET, Maria: Casal Vellesa. Serventa. Eventual
SOLÀ, Elisa: Seguretat Interior. Guàrdia
SOLDEVILA CIRÉS, Ramona: Casal Vellesa. Infermera
SOLDEVILA COTS, Dorotea: Escola Arts i Oficis. Professora auxiliar
SOLÉ BARRERA, Dolors: Asil Joan Selves. Vigilant
SOLÉ, Carles: Assistència Social. Mosso
SOLÉ, Pietat: Sanatori La Culla. Serventa
SOLER CLARENA, Josep: bomber
SOLER CORNET, Joan: Dispensari, Hospital i Sant Joan de Déu. Metge cirurgià. Director mèdic de Sant Joan de Déu i de l’Hospital.
SOLER FARRÉ, Manuel: Guàrdia Municipal
SOLER JOVÉS, Francesc: Hospital. Metge. Director de l’Hospital
SOLER RENALIES, Josep: Escorxador. Peó
SOLERNOU JOVELLS, Lluís: Escorxador. Matancer
SORT IBAÑEZ, Francesc: Hospital. Intern
SOTOCA ESCUDETA, Josep: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
SUAÑA SOLDEVILA, Francesc: Metge
SUBIRANA BORRAS, Francesc: Asil Joan Selves. Pagès
SUBIRANA QUIUS, Magí: bomber
SUBIRANA REBORDOSA, Serafí: Parcs i Jardins. Peó
SUBIRANA ROIG, Ferran: bomber
SUBIRANA SANDIUMENGA, Francesca: Asil Joan Selves. Portera
SUBIRÓS, Montserrat: Assistència Social. Neteja
SUÑÉ FARRE, Agustí: Guàrdia Municipal
TARDÀ ENRICH, Joan: Hospital. Metge. Intern
TARRÉS, Concepció: Hospital. Cuina
TARRIDA SERVITJE, Joan: Cementiri. Ajudant
TASIAS RIERA, Ramon: bomber
TATJÉ RIERA, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa. Eventual
TERME FARRÉ, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TOLOSA FABRÉS, Joan: Guàrdia Rural
TOLOSA, Josep: Guàrdia Rural
TOMÀS BERGADA, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
TOMÀS JORDANA, Àngel: Dispensari. Metge tocòleg
TOMÀS SENTIS, Francesca: Oficines Centrals. Neteja
TOMÀS, Ramon: Dispensari. Metge aparell respiratori i circulatori
TORNIL, Joaquim: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
TORRA FALGUERA, Joan: neteja pública. Peó. Eventual
TORRA PLA, Dolors: Dispensari. Llevadora
TORRA PUJOL, Josep: Sanatori La Culla. Administrador
TORRA, Dominga: Asil Joan Selves. Rentadora
TORRAS BALLESTÉ, Maria: Guarderia. Puericultora. Eventual
TORRAS MENSA, Lluís: Escorxador. Porter conserge
TORRAS ROS, Agustí: Sèquia. Guarda
TORRAS SALA, Josep: Sèquia. Guarda
TORRAS SOLER, Jaume: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TORRAS, Ramon: vigilant nocturn
TORRAS, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TORRELLA TERME, Lluís: Escola d’Arts i Oficis. Professor
TORRELLA TOLDRÀ, Miquel: Guàrdia Municipal
TORRENT VIDAL, Maria: Oficines Centrals. Neteja
TORRENTALLÉ, Irene: Hospital. Cosidora i rentadora
TORRENTE HERNÁNDEZ, Evelio: Proveïments
TORRENTS FIRMAT, Carles: Oficines Centrals. Macer
TORRENTS MORERA, Ignasi: Obres. Peó
TORRES GARCIA, Victoriano: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TORRES PIA, Benet: Sèquia. Guarda
TORRES, Manel
TORRUELLA, Miquel: Guàrdia Municipal. Eventual
TORT, Antoni: Escola d’Arts i Oficis. Professor
TORTOSA, Eliseo: Hospital. Neteja
TRAPÉ CORNET, Ignasi: Escola d’Arts i Oficis. Professor
TRENCH SALLÉS, Isidre: vigilant nocturn
TRESERRAS COSTA, Ramon: Parcs i Jardins
TRESERRAS UBACH, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TRIAS, Francesca: Oficines Centrals. Mecanògrafa
TRILLÓ, Dolors: Hospital. Neteja
TUNEU GASSÓ, Josep: Dispensari. Metge
UBACH, Concepció: Hospital. Neteja
VALDÈS RAMÍREZ, Salvador: Seguretat Interior. Guàrdia
VALERO, Miquel: Defensa. Agutzil
VALL GASSÓ, Jaume: Oficines Centrals. Oficial. Periodista
VALL GRAELL, Valentí: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
VALL ROVIRA, Ricard: neteja pública. Peó
VALL SOLDEVILA, Marcel·lí: Obres. Peó
VALL, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa i telefonista eventual
VALLDEPERES GALOBART, Rosa: Escola d’Arts i Oficis. Professora
VALLE NAVARRO, Manuel (del): Obres. Peó
VALLÈS MATA, Magí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
VALLÈS PARERA, Josep: Oficines Centrals. Oficial
VALLÈS, Benvinguda: Sanatori La Culla. Cambrera
VALLS MUNTS, Magí: Obres. Peó. Patrulles control
VALLS ROVIRA, Ricard: Neteja
VEGA CASAS, Antoni: Obres. Arquitecte municipal substitut
VENDRELL BRUGUERA, Francesca: Hospital. Infermera
VENTURA TORRALBA, Ferran: xofer. Eventual
VICENÇ LLADÓ, Emili: neteja pública. Peó. Eventual
VICENS ESTEVE, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
VICTORI BORRELL, Ignasi: Escorxador. Matancer. Eventual
VICTORI BORRELL, Josep: Escorxador. Matancer. Eventual
VICTORI VIVES, Josep: Escorxador. Matancer
VIDAL BARJAU, Joan: conserge escola Grup Francesc Macià
VIDAL MORROS, Jacint: Parcs i Jardins. Guarda passeig
VIDAL, Narcís
VILA CANTARELL, Ignasi: Escola de Música. Professor
VILA PADRÓ, Josepa: neteja Casino
VILA PENYA, Núria: Casal Vellesa. Serventa
VILA PUIG, Marcel·lí: Oficines Centrals. Ordenança Arbitris. Interí
VILA SANTASUSANA, Lleó: Guàrdia Rural. Caporal
VILA SERRA, Josepa: Sanatori La Culla. Infermera
VILA, Josep:Proveïments
VILADECANS, Josep: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
VILADECANS, Pere:  Oficines Centrals. Foment
VILADOMIU VIÑOLAS, Josep: Oficines Centrals. Secretari particular alcalde Joaquim Fornells Parera
VILADOMS SOLÀ, Francesc: Inspecció i Salubritat. Neteja
VILAJINÉS, Josefa
VILAJOANA PINTÓ, Atanàsia: Hospital. Llevadora
VILAJOLIU, J.: vigilant nocturn. Eventual
VILAJOSANA COMELLAS, Carles: Inspecció i Salubritat. Vigilant
VILALTA ARGELIC, Miquel: Obres. Peó
VILALTA GRAU, Pere: Obres. Peó
VILALTA SOLER, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
VILANA BALLONGA, Josep: Escorxador. Matancer. Eventual
VILAPLANA, Llorenç: Oficines Centrals. Escrivent
VILARASAU FABRÉS, Joan: Guàrdia Municipal i Seguretat Interior
VILARDELL PUJOL, Rafel: neteja pública. Peó
VILARRUBÍ FERRER, Mateu: Obres. Peó
VILASECA GARRIGA, Josep M.: Dispensari. Farmàcia. Auxiliar
VILASECA TORRES, Llorenç: Escorxador. Matancer
VILASECA, Florenci: Seguretat Interior. Guàrdia
VILLA MARTÍNEZ, Emili: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
VILLAMUR SERRA, Emeteri: Oficines Centrals. Oficial 2n
VILLENA HERNÁNDEZ Francesc: Guàrdia Municipal
VINTRÓ VIVES, Josep: Escorxador. Matancer
VINYOLES TORRELLA, Marc: neteja pública. Peó
VIÑALS, Francesc: Obres. Carreter
VIÑOLY LLIRÓ, Josep M.: Obres. Delineant
VIVES GIRONÉS, Maria: neteja
VIVES, Domènec: Obres. Carreter
VIZCAINO TORRES, Josep: Inspecció i Salubritat
ZAPATERO BONBIN, Maruja: Hospital. Cuina
ZURITA BRUN, Jesús: Hospital. Cuina