Escola de Música

ALTIMIRAS VIÑOLAS, Joan: professor de violí i viola
BLANCH ROIG, Miquel: director. Professor
HOMS MONTSERRAT, Marià: director. Professor. Escrivent.
RIUS VILELLA, Damià:  professor d’instruments de metall
SALA GABARRÓ, Magdalena: professora de piano i harmonia
VILA CANTARELL, Ignasi: professor