Oficines Centrals

AGUILAR MAS, Carles: oficial Major. Secretari Ajuntament
AGUILAR MAS, Lleó: oficial 2n
AGUILAR PUJOL, Joan: oficial 2n
ALGUÉ, Ignasi
ALONSO ESCLASANS, Domingo: dipositari
ALSINA FARRIOLS, Pere: agutzil
ÁLVAREZ ALGUACIL, Enric: macer
AMAT-PINIELLA, Joaquim: secretari particular alcalde Francesc Marcet Artigas. Cap secció Serveis Fiscals
ARIÑO GASCON, Amàlia: neteja. Interina
ARMENGOU BESA, Pere: porter
AROLA PONS, Josep: agutzil. Interí
AUGÉ TAÑÁ, Francesc: escrivent. Eventual
BADAL BALLARÀ, Miquel: dipositari
BALET PRAT, Joan: cap de negociat. Secretari accidental
BARNIOL TUBAU, Ramon: periodista
BATLLE, Maurici: interventor
BELVER GABALDON, Empar: mecanògrafa. Eventual
BIOSCA PALOMAS, Francesc: agutzil
BLASI FARGUELL, Maria: mecanògrafa. Eventual
BOSCH PONS, Amadeu: escrivent. Interí. Administrador Assistència Social
BOVER GUELLS, Joan: oficial 1r
BRU RAURICH, Ignasi: macer
BULLICH SOLANELLAS, Ignasi: oficial 2n
CABANAS RUFES, Pilar: escriventa. Eventual
CALDAS ALTIMIRAS, Valeri: cronista oficial. Director El Pla de Bages. Mestre Renaixença
CANTARELL GALÍ, Francesc: macer
CARRIÓ BONET, Jaume: inspector Arbitris
CEBRIÀ, Pere: escrivent. Eventual
CLARA VINYALS, Joan: oficial. Escrivent
CLARET LLOBET, Joan Baptista: secretari particular alcaldes Joan Selves i Carner i Lluís Prunés Sató
CLAVERIA SALLÉS, Pepita: cultura. Mecanògrafa. Eventual
COLL ALCAÑIZ, Josep: oficial 3r
COLL BARRERA, Josep: secretaria. Oficial
COLL VILACLARA, Antoni: oficial 1r
COMA DEVESA, Francesc: conserge
COMELLAS SANTAMARIA, Joaquim: porter
CORBELLA VENTURA, Josep: secretari particular alcalde Josep Corbella Sunyer
CUESTA DELGADO, Griselda: neteja
DUOCASTELLA SERRA, Benvingut: agutzil
DURAN GÓMEZ, Lluís Maria : oficial
ENRICH MOLLET, Francesc: meritori
ESPARBÉ ESTEVE, Paulí: escrivent
ESPINALT BAJONA, Joan: oficial 3r
ESPINALT FARRERAS, Joan: oficial
ESPINALT PRAT, Rosa: economia. Mecanògrafa
FARRÉ (FERRER) BETRIU, Melitó: vigilant eventual
FERRER CODINA, Manuel : escrivent
FERNÁNDEZ, Antoni: agutzil Jutjat Municipal
FORNELLS PARERA, Joaquim: escrivent. Alcalde (CNT) de 31-5-1938 a 22-12-1938
FORNELLS RIBERA, Maurici: agutzil. Porter. Eventual
FRAUCA, Ramon: escrivent
GIMÉNEZ, Hipólito: administratiu
GUITART N.: periodista
GUSI CORNET, Ramon: oficial 1r. Secretari accidental
HOMS MONTSERRAT, Joan: oficial agent executiu
ITURRIAGA ESPIAZA, Joana: neteja
JORDI MORELL, Carles: oficial 2n
LANGUE SOLÀ, Ignasi: rellotger municipal
LOBO GARCIA, Lluís: escrivent. Eventual
LÓPEZ CALERO, Àngel: agutzil pregoner
LUCAS CORTINA, Fredesvinda: mecanògrafa
MARTORI PUJADES, Ferran: apoderat Barcelona
MAS PONS, Ignasi: oficial 2n
MAS PONS, Lluís: secretari Ajuntament
MASATS RIBERA, Joan: escrivent. Eventual
MASATS TAPIA, Joan: arbitris. També Guàrdia Municipal
MATARÓ MAS, Ricard: secretari Ajuntament
MENA COLILLAS, Elena: mecanògrafa i telefonista eventual
MIQUEL GABARRÓ, Ignasi: secretaria. Oficial
MOLAS CLIMENT, Frederic: ordenança
MORA MUNT, Roc: dipositari
MORROS ALTÉS, Isidre: oficial 3r. Escrivent Arxiu
MUNTADA TESTAGORDA, Marià: inspector Arbitris
OLLER RIBA, Vicenç: oficial 3r
ORIOL BONJORN, Antoni: agutzil. Escrivent. Interí
PALAU TARRAGÓ, Anselm: agutzil
PARDO WERSTLE, Juan: secretari Ajuntament. Interí
PASQUAL, Joan: escrivent
PINTÓ, Josep: escrivent
PLANELL ESTEVE, Josep (de): escrivent
PONT, Remei: mecanògrafa
PORTA CIRERA, Lourdes: mecanògrafa
PRAT FOLCH, Antoni: escrivent. Eventual
PRAT PALLAROLS, Lluís: escrivent. Eventual
REGUANT, Pere: escrivent. Eventual
RENART MAS, Narcís: oficial
RIERA MAS, Guillem: escrivent. Interí
ROIG SANCLIMENT, Agustí: escrivent
ROSAL ARGULLOL, Dolors: mecanògrafa eventual
ROSELL COTS, Maria: mecanògrafa eventual
ROVIRA PUJOL, Lluís: escrivent
ROVIRA TORRA, Agustí: oficial
ROVIRA TRESSERRA, Àngel: secretari particular alcalde Josep Maria Servitje
ROVIRÓ VILAPLANA, Joan: oficial. Eventual
SALVADÓ DOMINGO, Enric: interventor
SANTACREU MONTSERRAT, Maria: mecanògrafa
SANTANACH, Francesc: escrivent
SARRET ARBÓS, Joaquim: arxiver
SARROCA BLANCO, Marià: escrivent
SAUQUET, Joan: escrivent
SOCAS RIBAS, Cecília: mecanògrafa
SOTOCA ESCUDETA, Josep: escrivent. Eventual
TATJÉ RIERA, Maria: mecanògrafa. Eventual
TOMÀS SENTIS, Francesca: neteja
TORRENT VIDAL, Maria: neteja
TORRENTS FIRMAT, Carles: macer
TRIAS, Francesca: mecanògrafa
VALL GASSÓ, Jaume: periodista
VALL GRAELL, Valentí: escrivent. Eventual
VALL, Maria: mecanògrafa i telefonista eventual
VALLÉS PARERA, Josep: oficial
VILA PUIG, Marcel·lí: ordenança Arbitris. Interí
VILADECANS, Josep: escrivent. Eventual
VILADECANS, Pere: foment
VILADOMIU VIÑOLAS, Josep: secretari particular alcalde Joaquim Fornells Parera
VILAPLANA, Llorenç: escrivent
VILLA MARTÍNEZ, Emili: escrivent. Eventual
VILLAMUR SERRA, Emeteri: oficial 2n