Altres

ALEGRE, Josep
ALSINA GUERRERO, Valeri: eventual
BALLONGA GARCIA, Àngela: comunes Plaça Sant Domènec
BARDÉS VILANOVA, Jaime: eventual
COLL SERRA, Ramon: barraquer. Eventual
FIGUERAS BRUNET, Antoni
GORGAS ENRICH, Joaquim
LOGAN MONCUNILL, Albert: eventual
MARCET TRIAS, Josep: representant Madrid
MIRALLES BONVEHÍ, Amadeu: mestre presó de Manresa
PADRÓ CARCASONA, Pere: eventual
PUBILL VIÑALS, Domènec: eventual
QUESADA CANO, José: eventual
ROCA, Concepció: eventual
SANTAMARIA RICART, Manuel: eventual
SUAÑA SOLDEVILA, Francesc: metge
TORRES, Manel
VIDAL, Narcís
VILAJINÉS, Josefa