Religioses i persones asilades, retirades o serventes

Relació de persones contractades per l’Ajuntament en el moment que les institucions a les quals pertanyen són comissades durant la Guerra Civil. S’indica el lloc on van treballar i la tasca que portaven a terme.

Asilades a Casa Caritat

BRUGUERA RODOREDA, Josefa: Casal Vellesa
MATEU CASAFONT, Victòria: Asil Joan Selves. Cuinera
PLA BERMANS, Cecília: Asil Joan Selves. Cuinera

Dispeses i dispeseres a Casa Caritat

LLORENS COMA, Ignasi: Asil Joan Selves. Porter
CASERRES GASÓ, Joana: Asil Joan Selves. Bestiar
MESTRE MIRET, Mercè: Casal Vellesa
NOGUERA NOGUER, Magdalena: Asil Joan Selves. Rentadora
PUJOL TORRENT, Josepa: Asil Joan Selves. Cuinera
SOLÉ BARRERA, Dolors: Asil Joan Selves. Vigilant

Retirades a Casa Caritat

BONVEHÍ GRIFELL, Teresa: Asil Joan Selves. Bestiar
GRAU BARCEDES, Àngela: Asil Joan Selves. Cuinera
LOZANO GARCIA, Josefina: Asil Joan Selves. Serventa

Religioses

CARBONELL PETIT, Maria: Hospital. Infermera
ELORZA ARREGUI, Clara: Casal Vellesa. Infermera
GONZÁLEZ MARTÍN, Balbina: Casal Vellesa. Infermera
IRAZAGUI MACHICOTE, Benita: Casal Vellesa. Infermera
MARTÍNEZ FERRER, Isabel: Hospital. Infermera
ROCA HUGAS, Maria: Hospital. Cuina
SANMARTÍ SALA, Trinitat: Casal Vellesa. Serventa

Servents i Serventes de Casa Caritat

RIERA VILA, Hilari: Asil Joan Selves. Pagès
SUBIRANA BORRAS, Francesc: Asil Joan Selves. Pagès
SUBIRANA SANDIUMENGA, Francesca: Asil Joan Selves. Portera

Serventes i personal de l’Hospital

MAGAÑA MARTÍNEZ, Sagramento: Hospital. Cuina
MORROS FIRMAT, Maria: Hospital. Neteja
PARDO BERTRAN, Assumpció: Hospital. Cuina
FLORES FERNÁNDEZ, Francesc :Hospital. Mosso
ORBAY PAULO, Manuel: Hospital. Porter

Servents i personal del Sanatori de Sant Joan de Déu

LLUCH BALLIUS, Eduard: Sanatori La Culla. Sastre
ROIG CIURÓ, Pere: Sanatori La Culla. Peó
ESPÍ VIDAL, Vicenç: Sanatori La Culla. Cuiner
PARRA GARCIA, Jaume: Sanatori La Culla. Músic
GRAS DIUNDINA, Joan: Sanatori La Culla. Pagès