Treballadors desapareguts o morts a causa de la guerra

ALEGRE FARGAS, Joan:  Guàrdia Municipal.   MORT EFECTES GUERRA
ALAVEDRA SANTACREU, Melitó:  Seguretat Interior. Guàrdia.   MORT AL FRONT
BLANC VIU, Antoni:  Inspecció i Salubritat.   MORT AL FRONT
CODERCH PUXEU, Lluís:  Escorxador. Matancer.   MORT AL FRONT
ESPINALT MASANA, Antoni:  Escorxador. Matancer.   MORT PRESÓ A LLEÓ
MASANÉS BUENAVENTURA, Jaume:  neteja pública. Peó.   MORT AL FRONT
MUNILL CUEVAS, Lluís:  Guàrdia Rural.   MORT AL FRONT
PONSA CURA, Francesc: neteja pública. Peó. Eventual.    DESAPAREGUT 1938
PUIG PUJOL, Pere:  vigilant nocturn. Interí.   MORT AL FRONT
RAMON AMAT, Tomàs:  Dispensari. Metge.    EXECUTAT PELS FRANQUISTES 1937
SALA CREUS, Modest:  vigilant nocturn.   MORT AL FRONT
VALL GASSÓ, Jaume:  Oficines Centrals. Oficial. Periodista.    MORT AL FRONT

Els morts de la Guerra Civil a Manresa (1936-39)