Persones que moren de mort natural entre els anys 1931-1939

AROLA SALA, Josep:  Dispensari. Metge. Inspector sanitat
BADIA CASAFONT, Miquel:  Parcs i Jardins. Guarda passeig
BALLONGA GARCÍA, Àngela: comunes Plaça Sant Domènec
BLANCH SORRIBES, Josep: Obres. Paleta
CANTARELL GALÍ, Francesc: Oficines Centrals. Macer
CIRERA MANERO, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
COLL BARRERA, Josep: Oficines Centrals. Secretaria. Oficial
FIRMAT PADRÓ, Miquel: Dispensari. Metge
GIRALT BABRA, Lluís: Obres. Peó
GUINÓ BURGÉS, Baldomer: bomber
HUETE GARCÍA, Julià: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MATARÓ MAS, Ricard: Oficines Centrals. Secretari Ajuntament
MORERA SAGRISTÀ, Miguel: Parcs i Jardins. Guarda passeig
PERICAS CALMET, Simó: bomber
PRAT SALA, Joan: Escorxador. Matancer
PUIG BALL, Joan: Dispensari i Hospital. Metge. Director de l’Hospital.
RIERA CORNET, Ignasi: conserge Escola Arts i Oficis
ROCA PLA, Miquel: vigilant nocturn
RUBIRALTA, Josep: Obres. Fuster municipal
SABATA PUIG, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SARRET ARBÓS, Joaquim: Oficines Centrals. Arxiver
SARROCA BLANCO, Marià: Oficines Centrals. Escrivent
SERRA RIERA, Àngel: Laboratori Municipal. Metge
SERRA SARRET, Joan: Guàrdia Rural
SOLER JOVÉS, Francesc: Hospital. Metge. Director de l’Hospital
SUBIRANA REBORDOSA, Serafí: Parcs i Jardins. Peó
VALLÉS PARERA, Josep: Oficines Centrals. Oficial
VILALTA ARGELIC, Miquel: Obres. Peó