Neteja

ALARCON CARRETERO, Josefa: escola. Eventual
ALIAS RUIZ, Dolors: escola. Eventual
BORJES, Joan: pública
CALL ESPELT, Victòria: escola
CALVERES PRAT, Joan: pública
CAMPS PISA, Maria: neteja escola
CANALS VILELLA, Josep: neteja. Eventual
CANELLAS BALIELLAS, Francesc: pública. Capatàs interí
CANO LÓPEZ, Pere: pública
CASADEMUNT DESCAMPS, Pilar: escola
CIRERA GABARRÓ, Josep: pública
CLECH MORERA, Josep: pública. Eventual
COLL ESPERT, Victòria: escola
COMA ABET, Maria: escola
COMELLAS ROSELL, Joaquim: pública. Eventual
DOMÉNEC MAURI, Josep: pública. Eventual
EVANGELIO EXPOSITO, Julián: pública
FARRÉ (FERRER) SIERAJORNADA, Eugeni: pública
FERRÁNDIZ, Francisca
FIGUERAS BRUNET, Pere: pública. Xofer
FINESTRAS ENCUENTRA, Pau: pública
GARCÍA PANADÉS, Celestí: pública
GARRIT MIRALLES, Isabel
GRAU VILALTA, Anna: escola
LARROYA ROCA, Antoni: pública
LUCAS, Francisca
MARCOS MANRESA, Remei: escola
MARTÍNEZ GEA, Maria: escola
MASANÉS BUENAVENTURA, Jaume: pública
MASSANÉS ROURE, Gabriel: pública. Eventual
MATA RIBA, Amadeu: pública. Carreter eventual
MATA, Andreu: pública. Carreter eventual
MORENO, Maria: escola. Eventual
ÓDENA MARÍN, Ramon: pública. Xofer
PADRÓ BUSOMS, Lluís: pública
PADRÓ FARRERES, Manuel: pública
PADRÓ TRAPÉ, Ignasi: pública
PARCERIES HURTADO, Núria: escola
PLA, Àngela
PLAYÀ COSTA, Àngela
PONSA CURA, Francesc: pública. Peó. Eventual
PUIGRÓS CASTELLÀ, Ramon: pública
RIBAS, Carme: escola. Eventual
RIUDOR GRÍFULS, Josep: pública
RIUS MOLLÓ (MOLINO), Mercè: escola Grup Renaixença
ROJAS BONDIA, Joan: pública
ROVIRA, Salvador: pública
RUBIRALTA COMELLAS, Pere: publica. Carreter
SALA PEDROSA, Miquel: pública
SÁNCHEZ ALVÁREZ, Màxim: pública
SANTASUSANA SERRA, Àngela: escola Grup Renaixença
SERRA ONTANGA, Agustí: pública
TORRA FALGUERA, Joan
VALL ROVIRA, Ricard: pública
VALLS ROVIRA, Ricard
VICENÇ LLADÓ, Emili: pública. Eventual
VILA PADRÓ, Josepa: neteja Casino
VILARDELL PUJOL, Rafel: pública
VINYOLES TORRELLA, Marc: pública
VIVES GIRONÉS, Maria