Dispensari Municipal

AGUSTÍN ISANDA, Marià:  metge auxiliar
ALABERN VINYALS, Isidre:  metge auxiliar
AROLA SALA, Josep:  metge. Inspector de sanitat
BALAGUER VALLÉS, Lluís: metge auxiliar dermatòleg
BOSCH ADEMÀ, Bernat: metge auxiliar
CASANOVAS GABERNET, Manuel:  també Hospital. Metge uròleg
DALMAU SITGES, Joaquim: també Hospital. Metge ginecòleg
DAVESA RAFART, Filomena: llevadora
DUESO FERNÁNDEZ, Joan: practicant
FIRMAT PADRÓ, Miquel: metge
FORNELLS CLARÀ, Bartomeu: també Hospital i Bombers. Practicant
FUSTAGUERAS, Antònia: eventual
LAHOZ MARTIN, Maria: practicant
LLATJÓS PRUNÉS , Ignasi:  també Hospital. Metge
MIQUEL ESCOLÀ, Joan: també Bombers. Metge
PAGÉS SOLER, Irene: practicant
PLANAS VALL, Joaquim: metge auxiliar
PUIG BALL, Joan: també Hospital. Metge. Director de l’Hospital.
PUIG BALL, Ramon: també Hospital. Metge tocòleg. Metge Aigües Potables
RAMON AMAT, Tomàs: metge
REDONDO BONVEHÍ, Amand: també Clínica Sant Josep. Metge Auxiliar
ROS BLAZQUEZ, Florentina: practicant
SOLER CORNET, Joan: també Hospital i Sant Joan de Déu. Metge cirurgià. Director mèdic de Sant Joan de Déu i de l’Hospital.
TOMÀS JORDANA, Àngel: metge tocòleg
TOMÀS, Ramon: metge aparell respiratori i circulatori
TORRA PLA, Dolors:  llevadora
TUNEU GASSÓ, Josep: metge
VILASECA GARRIGA, Josep M.: farmàcia. Auxiliar