Crèdits

Autora: Carme Botifoll Benasat

Disseny del Web: Arnau Aloy Olivé

Maquetació del Web: Carme Botifoll Benasat

Correcció: Teresa Torra Oliveres

Digitalització dels documents: Joaquim Aloy Bosch, Marta Pich Planas, Carme Botifoll Benasat.

Fotografia de la portada: Inauguració del nou parc de bombers, a la plaça dels Infants. (10-7-1932)

Procedència dels documents i imatges:

Arxiu  Comarcal del Bages (ACB)

Arxiu Municipal de Manresa (AMM)

Agraïments:

Arxiu  Comarcal del Bages, Arxiu Municipal de Manresa, Sor Amparo de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, Rosa M. Lóbez Rosell.

Publicació: juliol del 2018