Personal que es jubila entre els anys 1931-1939

ALONSO ESCLASANS, Domingo: Oficines Centrals. Dipositari
ANTONÉS MARTÍNEZ, Manuel:  bomber
ARMENGOU BESA, Pere: porter
BALIELLAS SUBIRANA, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BATLLE, Maurici: Oficines Centrals. Interventor
BERTRAN MIRALLES, Joan:  Obres. Paleta
BRU RAURICH, Ignasi: Oficines Centrals. Macer
CANDÀLIGA FONT, Antoni: Escorxador. Matancer
CASAJUANA ESPINALT, Valentí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
COMA ABET, Maria: neteja escola
COMELLAS SANTAMARIA, Joaquim: porter
CONCUSTELL FONT, Lluís: Escorxador. Matancer
CUNYAT GUARDIOLA, Joan: Obres. Peó
CUSINÉ CLARAMUNT, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ESPADA ESPEJO, Matildo: Guàrdia Municipal
FÀBREGAS PRAT, Gabriel: Parcs i Jardins. Guarda passeig
FONT TEIXIDOR, Baldomer: Obres. Peó
FORNELLS GALOBART, Jaume: vigilant nocturn
GALOBART RIERA, Josep: Guàrdia Municipal
GARCÍA GARRIDO, Pedro: Guàrdia Municipal
GARDEÑAS GARRIGA, Josep: Guàrdia Municipal
GARRIGA FREIXA, Martí: Guàrdia Rural
GUERRA GARCÍA, Francisco: Guàrdia Municipal
JUVÉS CLOSAS, Maurici: vigilant nocturn
LLOBET ENRICH, Josep: Escorxador. Conserge
MALET BOTER, Josep: Obres. Peó
MASVIDAL PUIG, Narcís: Escola Arts i Oficis. Professor
MIQUEL GABARRÓ, Ignasi: Oficines Centrals. Secretaria. Oficial
NAVARRO ESCRIBÀ, Ferran: Inspecció i Salubritat. Vigilant
NÚÑEZ MAZARIEGOS, Pius: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ORTIZ CUÑE, Ramon: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PALAU, Josep: Guàrdia Municipal
RIEROLA FREIXA, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ROCA MISERACHS, Pere: Guàrdia Municipal
ROVIRA BERNADAS, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ROVIRA TORRA, Agustí: Oficines Centrals. Oficial
SALLENT MORE, Casimir: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SARDANS PRAT, Isidre: Escorxador. Matancer
SERRA SARRET, Lluís: Guàrdia Municipal
SITJES PUJALS, Antoni: Guàrdia Municipal
TORRENTS FIRMAT, Carles: Oficines Centrals. Macer
TORRES, Manel
TRESERRAS UBACH, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
VICTORI VIVES, Josep: Escorxador. Matancer
VIDAL, Narcís
VILAJINÉS, Josefa