Hospital

ARMENGOL CARDEÑES, Mercè:  infermera
AROCAS PEY, Joan: intern
BERLANGA, Maria: neteja
BONET VERGÉS, Maria: cosidora i rentadora
BOU SALA , Concepció:  infermera
BUSQUETS SOROLLA, Maria: infermera
CALAFELL VICENTE, Dolors: infermera
CALMET MORROS, Concepció: infermera
CARBONELL PETIT, Maria (religiosa): infermera
CARBONELL PETIT, Francisca: infermera
CÁRDENAS, Benito: metge dermatòleg
CARRERAS PANISELLO, Teresa: infermera
CASALS PUJOL, Amàlia: infermera
CASANOVAS GABERNET, Manuel:  també Dispensari. Metge uròleg
CIGÜELA ABAD, Pilar:  neteja
CODINA COMA, Pietat: cosidora i rentadora. Eventual
CORTINES, Consol: cosidora i rentadora
DALMAU SITGES, Joaquim: també Dispensari. Metge ginecòleg
FLORES FERNÁNDEZ, Francesc: mosso
FOLCH FONT, Pilar: infermera
FONT, Mercè: infermera
FORNELLS CLARÀ, Bartomeu:  també Dispensari i Bombers. Practicant
FRANCISCO, Teresa: neteja
GARCÍA PÉREZ, Maria: infermera
GROS CAMISÓ, Trinitat: també Sanatori La Culla. Infermera
HERMS MATEU, Jaume:  metge. Intern
HERNÁNDEZ, Isabel: neteja
HORTA PERELLÓ, Leandre: metge odontòleg
LAFARGA BALLESTER, Carme: infermera
LLATJÓS PLANAS, Ramon: també Sanatori el Miracle. Metge
LLATJÓS PRUNÉS, Ignasi: també Dispensari. Metge
LLOVET, Emília: neteja
MAGAÑA MARTÍNEZ, Sagramento: cuina
MANSO, Núria: cuina
MANYÀ, Remei: serventa
MARTÍNEZ FERRER, Isabel (religiosa): infermera
MATA, Manuela:  cosidora i rentadora
MATARÓ FERRER, M. Antònia: auxiliar administració
MERCADAL FORTUNY, Tomàs: aprenent Farmàcia
MIQUEL BONJORN, Elvira: infermera
MONCUNILL CENTELLAS, Melcior: Administrador
MORROS FIRMAT, Maria: neteja
ORBAY PAULO, Manuel: porter
PADRÓ DOMÈNECH, Francesc: farmacèutic
PADRÓS, Magdalena:  cosidora i rentadora
PALAU, Elena: neteja
PARDO BERTRAN, Assumpció: cuina
PERARNAU GORGUES, Benet: també Sanatori del Miracle. Metge oftalmòleg
PICORNELL, Rosalia: neteja
PLANELL MONRÓS, Enric: metge
PONS TORTELLA, Llorenç: metge oftalmòleg
PRIMÍCIA, Maria: neteja
PUIG BALL, Joan: també Dispensari. Metge. Director de l’Hospital.
PUIG BALL, Ramon: també Dispensari. Metge tocòleg. Metge Aigües Potables
PUIG GALLIFA, Josep: metge. Intern
PUIG VILAJUANA, Lluís:  metge
PUJOL, Magdalena: neteja
QUINTANA, Ramona:  cuina
RAFAT SELGA, Francesc: metge. Intern
ROCA HUGAS, Maria (religiosa): cuina
RODRÍGUEZ RUIZ, Antonia: cosidora i rentadora
RODRÍGUEZ, Virtuts: neteja
SALA CREUS, Àngela: infermera
SANMIGUEL FORTUNY, Ramon: metge. Intern
SELGA UBACH, Simeó: també Sanatori del Miracle. Metge. Intern
SERRA SITGES, Josepa: infermera
SOLER CORNET, Joan: també Dispensari i Sant Joan de Déu. Metge cirurgià. Director mèdic de Sant Joan de Déu i de l’Hospital.
SOLER JOVÉS, Francesc: metge. Director de l’Hospital
SORT IBAÑEZ, Francesc: intern
TARDÀ ENRICH, Joan: metge. Intern
TARRÉS, Concepció: cuina
TORRENTALLÉ, Irene: cosidora i rentadora
TORTOSA, Eliseo: neteja
TRILLÓ, Dolors: neteja
UBACH, Concepció: neteja
VENDRELL BRUGUERA, Francesca: infermera
VILAJOANA PINTÓ, Atanàsia: llevadora
ZAPATERO BONBIN, Maruja: cuina
ZURITA BRUN, Jesús: cuina