Escorxador

ADROBAN BOSCH, Jaume: peó
BERENGUER MORELL, Josep: peó
CANDÀLIGA FONT, Antoni: matancer
CAUBÉ PADRÓ, Miquel: matancer
CLOSA VALL, Josep: matancer
CODERCH PUXEU, Lluís: matancer
COMAS TORT, Casimir: matancer
CONCUSTELL FONT, Lluís: matancer
CORTÉS BRUNET, Albert: peó
ESPINALT BERENGUER, Francesc: matancer. Eventual
ESPINALT MASANA, Antoni: matancer
FLORENZA TARRADELLAS, Miquel: matancer. Eventual
FONT CLARET, Isidre: matancer
FONT COTS, Francesc: matancer. Eventual
FRANQUESA UBACH, Joan: veterinari. Inspector Municipal Veterinari
FREIXAS OLLER, Pere: peó
GARRIGA SOLER, Josep: matancer. Eventual
JAUMANDREU PUJOL, Martí: matancer
LLOBET ENRICH, Josep: conserge
MAÑOSAS GALOBART, Josep: administrador. Interí
MONTAGUT SIMÓ, Jeroni: matancer
ORTIZ CABANES, Fèlix: matancer. Eventual
PEDRO GORINA, Pere: veterinari
PLA BARGAY, Lluís: matancer. Eventual
PLA PRAT, Josep: matancer
PLANAS PUIGFERRAT, Ramon: matancer. Eventual
PONS BRUCART, Manuel: matancer. Eventual
PRAT SALA, Joan: matancer
REDONDO PRIETO, Marcel: matancer
ROSELL DINÉ, Amadeu: receptor pesador
RUIZ GARCÍA, Eduard: peó
SALA MITJANS, Eudald: veterinari
SARDANS CASAS, Joan: matancer
SARDANS PRAT, Emili: matancer
SARDANS PRAT, Isidre: matancer
SENYAL ROBERGE, Jaume: matancer. Eventual
SOLER RENALIES, Josep: peó
SOLERNOU JOVELLS, Lluís: matancer
TOMÀS BERGADA, Francesc: matancer. Eventual
TORRAS MENSA, Lluís: porter conserge
VICENS ESTEVE, Francesc: matancer. Eventual
VICTORI BORRELL, Ignasi: matancer. Eventual
VICTORI BORRELL, Josep: matancer. Eventual
VICTORI VIVES, Josep: matancer
VILANA BALLONGA, Josep: matancer. Eventual
VILASECA TORRES, Llorenç: matancer
VINTRÓ VIVES, Josep: matancer