Portada

Durant la Guerra Civil (1936-39) el nucli urbà de Manresa patí dos bombardeigs mortals de l’aviació franquista:

  • el del 21 de desembre de 1938, que produí un mínim de 33 morts
  • el del 19 de gener de 1939, que produí un mínim de 2 víctimes mortals
    (oficialment, no n’hi hagué cap).

Els bombardeigs tingueren lloc durant les darreres setmanes de la guerra, quan aquesta ja estava completament decantada a favor de l’exèrcit franquista. L’objectiu era clar: desmoralitzar completament la població civil.

A Catalunya els bombardeigs van provocar la mort de més de 5.000 persones, la gran majoria de les quals eren dones i criatures.

Catalunya fou un banc de proves del que s’esdevingué poc després a la II Guerra Mundial, quan les potències contendents aplicaren les tàctiques aèries que havien experimentat al nostre país.

Aquest web pretén donar a conèixer un capítol tràgic força desconegut de la nostra història més recent i recuperar i recordar els noms i les històries de les persones que moriren a Manresa, víctimes innocents d’aquesta aleshores nova forma de terror bèl·lic.

Al web hi trobareu els noms de les víctimes mortals, diversos textos explicatius sobre els refugis i els bombardeigs, un mapa amb la senyalització d’on van caure les bombes, més d’un centenar de documents de gran interès històric procedents de diferents arxius, fotografies, el documental “Entre el soroll i el silenci. Els bombardeigs franquistes a Manresa (1938-39)” i més de 5 hores de fragments de vídeos fruit de les entrevistes a 17 familiars de les víctimes i a 36 testimonis dels bombardeigs de l’aviació franquista sobre Manresa.

Balanç dels 2 bombardeigs franquistes a Manresa
35 morts identificats: 2 soldats i 33 víctimes civils
Entre les víctimes hi havia 6 nens i nenes de menys de 13 anys i 12 dones d’entre 15 i 66 anys.

“… los cañonazos y ametralladoras de su aparato barren inmundicias...”

(Fragment d’un text escrit pel familiar d’un pilot de l’aviació
franquista que descriu un atac aeri sobre Manresa, el gener del 1939)

Joaquim Aloy i Pere Gasol

 

Buscar a tot memoria.cat