La vostra opinió

Podeu aportar més informació o expressar la vostra opinió mitjançant aquest correu electrònic. Igualment, si teniu dades concretes (testimonis, imatges, objectes, etc.) que puguin ser d’interès sobre el tema dels bombardeigs i ametrallaments aeris a Manresa i al Bages, i els danys personals i materials que van provocar us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres.

memoria@memoria.cat

Buscar a tot memoria.cat