Segona carta de Josep Ester a Willy Brandt

21 d’octubre de 1970

Personal

S.G./ O.E.

               Senyor Willy Brandt
Canceller Federal
Bundeskanzlei
Bonn

(República Federal Alemanya)

Senyor Canceller,

Ens plau fer-vos saber que la Sra. vídua COMPANYS, a favor de qui ens vam permetre d’intervenir davant vós el 5 de novembre de 1969, per tal d’accelerar la concessió de la seva pensió a l’empara de la BEG [llei d’indemnització], ha obtingut satisfacció.

Hem cregut que aquesta notícia us complauria i ens ha semblat oportú comunicar-vos-la.

Entenem perfectament la vostra situació en aquest assumpte. Tanmateix, el mínim que podem fer és agrair-vos el fet que us hàgiu pres la molèstia de transferir la nostra carta a les autoritats competents de Renània-Westfàlia; estem convençuts que aquest fet haurà precipitat la decisió anhelada.

Juntament amb la nostra gratitud, us demanem, Senyor Canceller, que accepteu la nostra expressió de la més respectuosa consideració.

El Secretari General:

–    José ESTER BORRÀS –

Buscar a tot memoria.cat