Expedient de divorci de Lluís Companys i Mercè Micó

23-9-1936. Documents inèdits de l’expedient de divorci entre Lluís Companys i Jover i la seva primera esposa, Mercè Micó i Busquets, que s’havien casat el 16 d’octubre de 1910. S’hi fa constar que, segons els testimonis aportats, “els litigants feia més de tres anys que viuen separats i en diferent domicili, de una manera voluntària”. (Sala Especial de Divorcis de l’Arxiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).

Buscar a tot memoria.cat