Reproducció del manuscrit de Carme Ballester que narra la detenció de Lluís Companys

 

Transcripció del manuscrit de Carme Ballester

 

13/04/1969. Manuscrit signat per Carme Ballester en què es relata la detenció de Lluís Companys i les vicissituds dels dies immediatament posteriors, fins al moment en què, a través de la ràdio, s’assabenta de l’execució del seu marit. El document -que vàrem localitzar a l’Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis d’Amsterdam- ha restat inèdit fins ara. El manuscrit fou trobat al fons del berguedà Josep Ester, que el va rebre de Carme Ballester quan preparaven la documentació per reclamar la indemnització de les autoritats alemanyes a la vídua de Lluís Companys. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

 

Anotació a la declaració anterior de Carme Ballester. Traducció del francès: “El President Lluís Companys fou arrestat el 13 d’agost de 1940 a la Baule-les-Pins […] per 6 homes, dels quals 2 [vestits] de civil i 4 en uniforme [militar] alemany, en violació del dret d’asil que li havia estat concedit per les autoritats franceses (narració manuscrita, en català, de la Sra. vídua de Companys)”. Document sense data. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

 

Anotació sobre la detenció i execució de Companys. Traducció del francès: “Lluís Companys. Arrestat a La Baule-les-Pins el 13.08.1940 per 6 homes, dels quals 2 [vestits] de civil i 4 en uniforme [militar] alemany. Empresonat a la Baule sota vigilància de la Gestapo, posteriorment transferit a la presó alemanya de la Santé, a París. Transferit a Hendaia el 14.09.1940, va ser lliurat a les autoritats espanyoles el 14.10.40. Condemnat a mort per un tribunal militar espanyol. Afusellat a la fortalesa de Montjuïc, a Barcelona, el 15.10.40”. Document sense data. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

 

Anotació sobre la detenció de Companys. Traducció del francès: “1ª pàgina (2n paràgraf). Referència a la responsabilitat de les autoritats franceses, que normalment garantien la protecció dels ‘refugiats estrangers amb papers en regla’”. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

 

13/04/1969: Carta de Carme Ballester a Josep Ester, que acompanya el manuscrit dels seus records sobre la detenció i la mort de Lluís Companys. Li diu que li adjunta “les quatre veritats dels fets” sobre la detenció del seu marit, tot i que “hi ha encara molt a dir“. També hi afirma que va conèixer la mort de Companys per ràdio, que no la hi van notificar mai i que no tenia cap certificat de defunció, ja que “no puc demanar, als botxins jo mateixa el certificat de defunció.” Li adjunta també una fotografia del president (de la qual en desconeixem l’existència) en sortir de la presó parisenca de La Santé, amb el prec que la hi torni. Li demana que la compari amb una foto feta sis mesos abans, perquè -se suposa- comprovi el desmillorament del president. També recorda que que poc després de l’afusellament de Companys Himmler es trobava a Madrid per organitzar la policia espanyola. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam). (Aquí en podeu llegir la transcripció).

Buscar a tot memoria.cat