Carta del consolat d’Alemanya sobre l’execució del president Companys (traducció)

Consolat General d’Alemanya
per a Espanya
Nr. 210 g Ang. II

4 de desembre de 1940
Barcelona, 30 de novembre de 1940

Amb referència a l’informe amb data 31/10 del present any – Nr. 210 g –
Contingut: Afusellament de Companys.

I Annex

                    Confidencial!!

Per completar l’informe del dia 31 d’octubre del present any adjuntem com a annex la traducció a l’alemany d’un full volant que es reparteix aquí de manera il·legal en llengua catalana i que tracta sobre suposats esdeveniments durant l’empresonament i l’afusellament de Companys.

Per a l’Ambaixada Alemanya

Madrid

 

232832

Buscar a tot memoria.cat