Primera carta de Josep Ester a Willy Brandt (traducció)

5 de novembre de 1969

S.G./ O.K.            Personal

Senyor Willy Brandt
Canceller Federal
Bundeskanzlei
Bonn

                    (República Federal Alemanya)

Senyor Canceller,

Us preguem, en primer lloc, que ens excuseu per no escriure-us en la vostra llengua. Els nostres coneixements d’alemany són, dissortadament, massa limitats.

Som coneixedors de la simpatia i l’interès que professeu per l’Espanya republicana. Sabem també que vau ser un dels primers opositors a Hitler. Per tant, és com a company de lluita antifeixista que ens adrecem avui al Canceller de la República Federal alemanya.

Voldríem cridar la vostra atenció sobre el cas d’una compatriota exiliada, com nosaltres, a França, tot demanant-vos que tingueu a bé ajudar-nos a resoldre’l.

El nom d’aquesta refugiada espanyola per qui ens interessem ben segur que no us és desconegut, ja que es tracta de la vídua de Lluís COMPANYS, l’anterior President de la Generalitat de Catalunya que, capturat a França el 13 d’agost de 1940 per la Gestapo i la Falange, fou -menyspreant totes les lleis internacionals i sense que s’emprengués cap procediment d’extradició- lliurat a Franco, que el féu afusellar al fort de Montjuïc, a Barcelona, el 15 d’octubre de 1940.

La senyora Carmen BALLESTER, vídua COMPANYS, viu a París, sola, sense recursos. A més, està greument malalta.

Per mitjà del Sr. HERZFELDER, advocat a París, ha presentat davant el “Regierungspräsident – Entschädigungsbehörde – Krebsgasse – Köln” un expedient de sol·licitud d’indemnització com a víctima del nazisme, a l’empara de la B.E.G. [llei d’indemnització]. Aquest expedient porta la referència següent: “Geschäfts – Zeichen 56 ZK 780 312”. Fóra possible que intervinguéssiu davant els Serveis competents de Colònia per tal que [l’esmentat expedient] sigui tramitat en els terminis més convenients?

Us demanem perdó per aquesta demanda, però la Sra. Carmen BALLESTER, vídua COMPANYS, té realment una gran necessitat d’ésser socorreguda. Els seus drets a rebre una reparació són, a més, indiscutibles. Els Serveis de Colònia ja han donat satisfacció a la vídua d’una personalitat espanyola que estava en una situació semblant: el seu marit, arrestat a França per la Gestapo i la Falange, va ser executat a Figueres.

Esperem que us serà possible de donar curs a la nostra sol·licitud. Esperant que així sigui, us demanem, Sr. Canceller, que rebeu juntament amb el nostre agraïment, l’expressió de la nostra més respectuosa consideració.

El Secretari General:

–    José ESTER BORRÀS –
Exdeportat “N.N.” al camp de Mauthausen

Buscar a tot memoria.cat