Carta de la Cancelleria Federal alemanya sobre Carme Ballester (traducció)

53 BONN 1, 23.12.1969
Apartat de Correus   
Número de telèfon 105 …   
o bé 1051 (Centraleta)Cap de la Cancelleria Federal
I/3 – K 6483/69
(indiqueu aquest número si se us demana)

Al Sr.
José Ester Borras

París (8e)
27, Rue de Leningrad

Apreciat Sr Borràs!

La vostra carta amb data 5.11.1969 dirigida al Sr. Canceller Federal ha arribat fins aquí. He sentit una gran compassió en assabentar-me del tràgic destí de la Sra. Carmen Ballester.

No obstant això, us prego que tingueu en compte que l’execució de la Llei Federal d’Indemnitzacions correspon a les Autoritats Indemnitzadores de cada Land de la República Federal i als Tribunals d’Indemnització. El Sr. Canceller Federal, en el marc de les seves facultats constitucionals, no pot exercir cap tipus d’influència sobre la tramitació de sol·licituds d’indemnització individuals. Tampoc no pot inspeccionar ni modificar les decisions preses per les autoritats competents. Aquestes decisions només poden ser impugnades mitjançant els recursos legals previstos per la Llei Federal d’Indemnitzacions. Lamentablement, el Sr. Canceller Federal no pot ordenar cap reglamentació especial que sobrepassi el marc de la Llei Federal d’Indemnitzacions.

Per aquest motiu he tramès la vostra carta al Ministre de l’Interior del Land de Renània del Nord-Westfàlia a Düsseldorf com a màxima autoritat competent, tot pregant que es faci càrrec de la vostra sol·licitud. Us prego que espereu a rebre’n notícies o que us poseu en contacte directament amb aquest Ministeri.

 

Atentament
Per ordre
Dr. Grundschöttel

Compulsat

El treballador

Buscar a tot memoria.cat