Petició del certificat de sentència de mort de Companys

20/02/1970. Sol·licitud adreçada des de França per Albert Foraster, membre de la FEDIP, a l’Audiència de Barcelona en què demana que li sigui enviat un certificat de la sentència de mort contra Lluís Companys, per tal que la seva vídua, “anciana, valetudiaria y desvalida”, pugui obtenir la corresponent pensió. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

26/02/1970. Resposta de Josep de Quintana –secretari de Govern de l’Audiència de Barcelona- a Albert Foraster, en què li notifica que la seva sol·licitud d’obtenir una còpia de la sentència contra Lluís Companys ha estat derivada a les autoritats militars, “toda vez que por esta jurisdicción no existe ninguna sentencia dictada contra el mismo”. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).
 

02/03/1970. Carta d’agraïment d’Albert Foraster, membre de la FEDIP, a Josep de Quintana per les gestions realitzades des de l’Audiència Territorial de Barcelona davant el Govern Militar. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

Buscar a tot memoria.cat