Esqueles de Lluís Companys

Esquela enviada per Carme Ballester l’octubre de 1944, amb motiu del quart aniversari de la mort de Lluís Companys. Hi escriu la següent indicació: “La fotografia fou feta el mes de febrer de 1940”. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).


Esquela enviada per Carme Ballester a Josep Ester l’octubre de 1945, amb motiu del cinquè aniversari de la mort de Lluís Companys. S’hi pot veure el sobre que l’acompanyava. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

Buscar a tot memoria.cat