Carta de Companys a Miravitlles (traducció)

LLUÍS COMPANYS

Estimat amic Miravitlles,

He rebut la carta. [Fragments il·legibles]. A més, estic convençut que tothom actuarà assenyadament, tal com he respost i com he escrit als meus amics. Igualment, us ho repeteixo, faré allò que ells creguin i si cal una [il·legible], poden fer els passos que actualment siguin necessaris.

Jo, igual que tu, tinc una fe absoluta en la victòria dels aliats. No és possible que els valors morals de la humanitat siguin trepitjats. Per damunt de tot, cal respondre amb la confiança, l’optimisme enèrgic, la serenitat tranquil·la, segura, i la resolució ferotge. Importa una cosa: la victòria. I França l’obtindrà, i amb França el món civilitzat.

Records a tothom, del vostre bon amic,

Companys

23 de maig de 1940

Buscar a tot memoria.cat