Carta de l’ambaixada alemanya a l’advocat de Ballester (traducció)

Ambaixada d’Alemanya
RK V 2 – SW-COMPANYS i JOVER

Madrid – 4, 9 de gener de 1970
Calle Fortuny, 8

Advocat F. HERZFELDER
16, rue St. Vincent de Paul
75 – París (10è [districte])

Objecte: Assumpte d’indemnització Lluís COMPANYS i JOVER

 

Referències: La vostra carta de 28.11.1969, ref. núm. 6065
Carta de l’Ambaixada de 19.12.1969

Benvolgut Sr. Advocat,

Després d’entrevistes [efectuades] amb diversos funcionaris espanyols, podem confirmar que ni els documents espanyols referents a l’extradició i al lliurament per part de les autoritats alemanyes a les autoritats espanyoles, ni una còpia de la decisió del tribunal espanyol relativa a l’execució, no poden ésser obtinguts.

Les autoritats espanyoles no donen absolutament cap informació sobre aquest afer, ja que no els interessa recordar que aquest assumpte es va portar a terme conjuntament amb els alemanys. La sentència del tribunal militar de Barcelona fou dictada seguint un procediment ultra ràpid que exclogué qualsevol possibilitat de defensa o d’apel·lació.

Segons la pràctica llavors vigent, la sentència s’hagué de transcriure en un formulari d’ús habitual que no contenia cap [apartat de] motivació. Sota cap concepte, els documents d’aquesta mena no poden ser lliurats actualment a autoritats estrangeres. A tot plegat cal afegir-hi el fet que els expedients relatius a personalitats de primer nivell com el Sr. COMPANYS no estan als arxius, sinó que són ultrasecrets i no hi poden accedir els funcionaris. Així mateix, està fora de tot dubte que la sentència no fa cap menció del lliurament del Sr. COMPANYS per part de les autoritats alemanyes. Segons les declaracions de persones competents, aquest tipus de referències no consten a les sentències.

Hom pot suposar que aquests elements de treball no resultaran indispensables a les autoritats alemanyes encarregades dels afers d’indemnitzacions, atès que amb les proves irrefutables esmentades a la vostra carta n’hi ha prou per demostrar els fets.

Atentament…

Signat: SCHMITT

Buscar a tot memoria.cat