Carta de l’advocat Herzfelder que informa a Carme Ballester que li ha estat concedida una pensió (traducció)

27 d’agost de 1970

Sra. Carmen COMPANYS
87, Rue de la Pompe, París, 16è [districte]

Ref, núm. 6065

Senyora,

Tinc el plaer d’informar-vos que he obtingut per a vós una decisió favorable del Servei alemany competent. Donant plena satisfacció a la demanda que vaig presentar per a vós, us han estat assignades les sumes màximes previstes per la llei alemanya per a les pensions de viduïtat, és a dir:

per al període entre l’1 de gener de 1949 i el 31 d’octubre de 1970 els endarreriments de la pensió sumen un import total
de 168,060 marcs alemanys
i a partir de l’1 de nov. de 1970 una pensió mensual
de 1.000 marcs alemanys
(1 marc alemany=1,52 francs, aproximadament)

Us faré arribar aquesta decisió, juntament amb un certificat de vida que haurà de signar l’Ambaixada alemanya, per mitjà del Senyor Ester, que igualment us informarà de tot el que calgui, especialment pel que fa referència als meus honoraris i a la repatriació de fons d’Alemanya a França.

Us demano que accepteu, Senyora, l’expressió dels meus sentiments més sincers.

F. Herzfelder

Buscar a tot memoria.cat