Organitzacions

UNIÓ DE DONES DE CATALUNYA

El 14 d’abril de 1938 quedà constituïda a Manresa la Unió de Dones de Catalunya. A l’acte hi van parlar Dolors Bargalló (ERC) i Dolors Piera (PSUC). L’organització l’impulsaren les dones del PSUC, ERC i Estat Català, amb la intenció d’eixamplar la col·laboració en les activitats a favor de la República incorporant-hi dones no afiliades a cap partit.

El seu local social era a la carretera de Cardona, 15 1r.
Teresa Martí Albesa en fou la presidenta; Anna Espelt Vilalta, la vicepresidenta; Teresa Gros, la secretària, i Maria Palà era una de les vocals.

Anna Solà Sardans fou la responsable de propaganda i la dona que més articles va escriure a la premsa en nom de la UDC. També en van escriure Rosa Fontcuberta, Dolors Capellas Masanés, Teresa Pintó, Amàlia Guillaumet i Ángeles Arenas.

Més informació sobre la UDC en el web dedicat a Anna Solà:
Web Anna Solà Sardans. Unió de Dones de Catalunya

 

SOCORS ROIG DE CATALUNYA

…una institució que no té etiqueta política ni sindical, sinó que ajuda a tothom pel sol fet d’ésser antifeixistes (1)

A Manresa, el Socors Roig de Catalunya (adherit al Socors Roig Internacional) tenia la seu social al passeig de Manuel Ruíz, 7 (actual passeig de Pere III). Esmento aquesta organització no exclusivament de dones pel pes important que aquestes hi tingueren.

El seu objectiu fou rebre el suport econòmic, moral i actiu de la població. Per aconseguir-lo les activitats eren diverses, des de l’organització d’un festival al Teatre Kursaal per recaptar fons fins a la confecció de dues-centes caçadores per als soldats del Batalló de Metralladores de Manresa, o l’allotjament dels refugiats que arribaven a la ciutat.

En l’assemblea celebrada el 3 d’octubre de 1937 a l’Ateneu Obrer Manresà, es renova el Comitè Local de Manresa. Maria Bergua és nomenada secretària femenina, i Pepeta Cervera i Herminia Casadevall, sotssecretaries del Comitè. En la mesa constituïda per aquella assemblea, Anna Solà (PSUC) era la secretària d’Actes, i Anna Espelt (ERC) fa l’informe del Secretariat d’Agitació i Propaganda. (2)

El 26 de juny de 1938 es constitueix a Manresa el Comitè de la VII Vegueria del Socors Roig de Catalunya. Esmentem les dones que foren escollides per assumir responsabilitats:

Al Secretariat d’Ajut i Refugiats: Pilar Concejo Serrano (secretària) i Teresina Gros, de les JSU (adjunta)
Al Secretariat de Finances: Mònica Cardona Solsona (sotsecretària)
Al Secretariat de Propaganda i Premsa: Àngela Clarena Pujol (sotssecretària) i Anna Solà Sardans (adjunta)
Al Secretariat Femení: Manuela Colea Casas (secretària) i Maria Bergua Armisén (sotssecretària)
Al Secretariat Jurídic: Anna Solà Sardans (sotssecretària)
Al Secretariat d’Avituallament: Crispina Gros (sotssecretària) i Antònia Forcada (adjunta)
(3)

Altres manresanes que foren activistes del Socors Roig, els noms de les quals coneixem a causa de la repressió franquista: Soledat Roy, Argentina Almendros Mateo (de la Junta directiva de l’SRI d’Artés des del febrer de 1937), Rosa Camprubí Soler (sumari Montserrat Sitges), Josefa Vila Padró


SOCORS ROIG DEL POUM. Secció Manresa-Berga

Demanen diners en efectiu o roba d’hivern per als companys combatents al front, i també ajut per als nens que han quedat orfes, a la seva seu del carrer Casanoves, 22 1r. (4)

 

L’ALIANÇA NACIONAL DE LA DONA JOVE A CATALUNYA

L’objectiu d’aquesta organització és involucrar les dones joves a treballar des de la rereguarda. El Comitè Local de Manresa fa un crida oberta el juliol de 1937, amb les adhesions de les Joventuts Socialistes Unificades (JSUC), Esquerra Republicana (ERC), Estat Català (EC), Associació de Dependents (ADCI), FETE, la secció fabril de la UGT i també la Secció Femenina del Centre d’Esports Manresa, el Foment de la Sardana i la fàbrica Pirelli, entre altres. (5)

A Manresa es van implantar altres organitzacions, com Dones Lliures, a iniciativa de les dones de l’àmbit llibertari.

(1) Diari UGT, 25/08/1937
(2) Diari UGT, 04/10/1937
(3) Diari UGT, 04/07/1938
(4) Diari El Pla de Bages, 04/07/1936
(5) Diari El Dia, 01/07/1937

Buscar a tot memoria.cat