Pepita Claveria Sallés

(Manresa, 2/06/1917 – Barcelona, 28/11/2010)
Del Grup Femení d’ERC

Pepita Claveria fou una jove activista del Grup Femení d’ERC. Estudia a l’Institut Lluís de Peguera i a la universitat, i durant la guerra va treballar al departament de Cultura de l’Ajuntament de Manresa.  Es casa amb Isidre Morros Altés (1914-1955), referent cultural de la ciutat que col·labora sovint a la premsa local, també membre actiu d’ERC. (1)

Als anys de la guerra trobem la Pepita partipant com a ponent en dos actes:

El 24 d’abril de 1937, juntament amb Francesc Marcet i com a representant del Grup Femení de Manresa, participa en un acte d’ERC a Moià, amb motiu de la reorganització del partit en aquesta població. (2)

El 13 d’agost de 1937 es constitueixen a Manresa les Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC). Ella és una de les ponents de l’acte. (3)

Ja havíem trobat Pepita Claveria participant en actes a Sant Fruitós de Bages (8/02/1936) i Callús (09/02/1936), com a representant del Grup Femení d’ERC abans d’esclatar la guerra civil. (4)

Fins a la seva mort va guardar dues cartes que Joaquim Amat i Piniella va escriure a Isidre Morros, el seu marit. Memòria.cat les va poder publicar:

Una carta està escrita des de la presó Model (novembre del 1934); l’altra, sota els bombardeigs franquistes del front de Granada (febrer del 1938)

(1) Web de Joaquim Amat-Piniella. Memoria.cat
(2) Diari El Dia, 24/04/1937
(3) Diari El Dia, 12/08/1937
(4) Diari El Dia, 8/2/1936 i 9/2/1936

Foto: Pepita Sallés. Col·lecció familiar Valentí Sala-Maria Dolors Costa

Buscar a tot memoria.cat