Maria Lluïsa Pujades

Escriu en nom de l’Agrupació de Dones Antifeixistes: “…totes les dones antifeixistes qualsevulga que sigui la procedència política, encara que no pertanyin a cap partit polític, encara que siguin catòliques, mentre reconeguin que el feixisme és el pitjor enemic de llurs creences i de llurs drets de dona, poden treballar amb nosaltres davant l’enemic comú.”

“Les dones espanyoles contra la guerra”. UGT, 08/06/1938
“Com treballen les agrupacions de dones antifeixistes”. UGT, 12/07/1938

Buscar a tot memoria.cat