Marina Oliver

Signats amb el nom de Marina Oliver trobem divuit articles a l’apartat “Col·laboració femenina” del diari El Dia als anys de la guerra civil. Per la constància sembla que Marina Oliver fou el relleu de l’Antonieta Feliu, que havia escrit  trenta-nou articles de manera continuada als anys anteriors de la República, i que durant la guerra només n’escrigué cinc.

Qui era Marina Oliver? Pel contingut dels seus articles era una persona amb bagatge polític i amb criteri que hauríem de trobar a les files d’una organització, un partit o un sindicat. No hem trobat cap referència d’ella ni a la premsa, ni als padrons municipals de l’època, ni a l’entorn d’El Dia, el diari d’ERC.

Després de contemplar diferents possibilitats i de rellegir els articles amb detall, sorgeix la hipòtesi que fos la mateixa Antonieta Feliu qui utilitzés el pseudònim Marina Oliver.

Els articles són llargs i contundents, alguns estan publicats a l’apartat “Col·laboració femenina”, d’altres en portada o en l’editorial. Bona part d’aquests són articles d’opinió. Ens parla de la dona a la rereguarda, però també acusa els revolucionaris de descontrolats. Denuncia les atrocitats de Franco, demana obeir el govern i no s’oblida de parlar de cultura i de la història de les civilitzacions.

“Esperances fallides”. El Dia, 29/07/1936
“Sa Excel·lència, el Rumor”. El Dia, 01/09/1936
“La dona i la guerra”. El Dia, 08/10/1936
“Les cues”. El Dia, 16/11/1936
“Ahir i avui”. El Dia, 14/12/1936
“La Revolució i l’evolució social de la dona”. El Dia, 21/12/1936
“La literatura i la revolució”. El Dia, 01/03/1937
“Impressió” a l’editorial dedicada a “La grandiosa manifestació pro-Exèrcit Popular Regular”. El Dia, 08/03/1937
“Incongruències”. El Dia, 12/04/1937
“Del moment”. El Dia, 22/05/1937
“Astúries – Catalunya”. El Dia, 27/09/1937
“Una mica de tot”. El Dia, 19/02/1938

Signats amb les inicials M.O.
“Actuació de la dona”. El Dia, 07/03/1938
“L’edat de ferro”. El Dia, 04/04/1938
“La labor de la dona, de cara la guerra”. El Dia, 25/04/1938
“Perquè hem d’obeir al govern”. El Dia, 09/05/1938
“Perquè fem la guerra els catalans”. El Dia, 06/06/1938
“La humanitat a través del temps”. El Dia, 20/06/1938

 

Buscar a tot memoria.cat