Fotografies dels deportats

Joaquim Amat-Piniella

Josep Aparicio Sancho

Pere Brunet Ferrer

Miquel Camps Puiggrós

Antoni Camps Vives

Jacint Carrió Vilaseca

Agapit Colom Armengol

Jesús Dalmau Colom

Josep García Pérez

Rossend Labara Andrés

 Félix Labara Pena

Enric Munt Costa

Pere Parés Sans

Ignasi Planell Carrió

Francesc Playà Traserra

Josep Pons Pérez

Maurici Ribas Pujol

Jaume Real Ventura

Joan Sallés Oliveras

Josep Señal Esclusa

Joan Serarols Pons

Bonifaci Servitja Barnaus

Bernat Toran Martínez

Jaume Viladrosa Montraveta