Bibliografia

FUSTÉ, Àngels ; GRANÉ, Jordi ; SARDANS, Jordi. La Transició (1975-1983). Volum I. Manresa: Parcir, 1995. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

SÁRDANS, Jordi ; GONZÀLEZ, Felip. La Transició (1975-1983). Volum II. Manresa: Parcir, 1997. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

LUJÁN, Oriol. El pacte per la llibertat. L’Assemblea del Bages (1971-79). Manresa: Zenobita, 2011

 

HEMEROTECA

Diari de Manresa (1975-1976)

Gazeta de Manresa (1976-1977)

 

WEBS

ALOY, Joaquim ; LUJÁN, Oriol. El míting de la Diana Nacional del 1976 a Manresa. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2011.

ALOY, Joaquim : GASOL, Pere.  Records de Xavier Sitjes i Molins. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2012.

ALOY, Joaquim : GASOL, Pere ; Basiana, Jordi ; Lujan, Oriol ; Padullés, Jofre. Les últimes detencions del franquisme a Manresa (octubre-desembre 1975). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2010

Cursa de fons. Records personals de Ignasi Perramon Carrió. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa.

Pàgines Viscudes. Records personals de Josep Martia Bertrán i Teixidor. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa.

Records del que he viscut. Records personals de Josep Fuentes RibasManresa: Associació Memòria i Història de Manresa.

Recuerdos personales. Records personals de Joaquín Vizcaino Grima. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa.

 

ARXIUS

Arxiu Municipal de Manresa

Arxiu Comarcal del Bages

Arxiu particular Joaquim Aloy Bosch

Arxiu particular Ignasi Perramon Carrió

Arxiu particular Josep Fuentes Ribas

 

Buscar a tot memoria.cat