Portada

Aquest web conté documents dels actes prohibits i dels actes autoritzats pel Govern Civil als inicis de la Transició, des de la mort del dictador fins a finals de 1977.  Els podeu consultar a  Documents dels actes, acompanyats d’una breu explicació i si s’escau, enllaços amb altres webs de memoria.cat. Els actes estan agrupats temàticament amb els següents apartats: les conferències del Cicle de Cultura Manresana, Cicle de conferències Temes d’AraManifestacions i concentracions, la Celebració del Primer de maig, actes de la Diada de l’11 de setembre, la Marxa de la Llibertat, actes relacionats amb Sindicalisme, actes de les Associacions de Veïns, l’Assemblea del Bages, les xerrades sobre el Referèndum de la Llei de Reforma Política, l’Aplec de l’Estatut, els actes del Congrés de Cultura Catalana, els actes d’Homenatge als alcaldes republicans, les Conferències de presentació dels partits polítics, actes del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), actes del Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), actes del Partit Socialista de Catalunya- Congrés (PSC-C), actes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actes d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), actes del Partit Carlí de Catalunya (PCC), actes del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R), Recitals de cançó, Conferències diverses i Actes diversos.

A “Actes prohibits”, hi podeu trobar una anàlisi de les prohibicions que van patir els partits polítics, els sindicats i diferents entitats de Manresa i també la relació d’actes prohibits.  A “Actes autoritzats” hi podeu trobar una breu explicació, a més de la relació de tots els actes autoritzats.

En les dues relacions hi trobareu, amb la lletra vermella, els actes dels quals tenim documentació. Clicant a sobre accedireu als documents i a l’explicació de l’acte.

En les dues relacions, hi consten els actes dels quals tenim constància documental i tots aquells altres que, malgrat que no disposem dels documents corresponents, hem considerat que tenen una significació política important. No hi apareixen la majoria de les reunions i d’assemblees sindicals que es van portar a terme aquells anys, ni tampoc  totes les celebrades per les Associacions de Veïns. Tampoc hi hem inclòs moltes de  les activitats culturals  portades a terme per les diferents entitats manresanes.

Finalment, a la introducció, hi trobareu una explicació històrica dels principals esdeveniments polítics ocorreguts aquells anys, tant a nivell estatal, com de Catalunya i el Bages.

Buscar a tot memoria.cat