Associacions de Veïns

  • L’ 11 de desembre de 1975, Concepció Cots Oller i Benet Pierola, com a representants de la Junta Gestora de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família van presentar una instància a l’Ajuntament per realitzar dues projeccions: la primera, el 27 de desembre de 1975, del film Accidente (1967) de Joseph Losey  i la segona, el 4 de gener de 1976, de Viaje alucinante (1967) de Richard Fleisher, ambdues als locals parroquials de la Sagrada  Família.

El Govern Civil de Barcelona va comunicar el 15 de desembre de 1975 a l’Alcalde que “no puede conceder la autorización” perquè l’Associació de Veïns  no estava inscrita en el Registre d’Associacions i, a més, es necessitava el permís de la Jerarquia Eclesiàstica.

 

  • El Govern Civil va denegar l’autorització per celebrar, el 15 de maig de 1976, una reunió de l’Associació de Veïns de la carretera de Santpedor per “cuanto carecen vds. de personalidad para instarlo hasta tanto la Asociación aludida (…) no sea autoritzada o inscrita en el Registro de Asociaciones”. A la reunió es volien tractar temes diversos com el projecte del nou servei d’autobusos urbans, informar de les gestions realitzades per la instal·lació de semàfors i aprovar els estatuts de l’Associació de Veïns.

 

  • El Govern Civil va denegar, novament, a l’Associació de Veïns de la carretera de Santpedor el permís per celebrar, el 29 de maig de 1976, una reunió a l’escola Montserrat. El motiu que va donar el Govern Civil era perquè no estava legalitzada.

 

  • El Govern Civil va denegar el permís per celebrar una reunió de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, el 29 de maig de 1976, als locals de l’església de la Sagrada Família de Manresa “en tanto no sea reconocida la asociación”. La instància  l’havia presentat Enric Martí Saumell.

 

  • Taula rodona sobre Sanitat, que va tenir lloc el 30 de maig de 1976 als locals de les antigues escoles del Xup, amb la participació de Joan Cornet Prat, Josefina Claret Casasayas, Fernando Pastor Solernou i Josefina Comas Soler.

 

  • Reunió per constituir l’Associació de Veïns del Barri Antic, el 13 de juny de 1976, al Casal de Sant Francesc.

 

  • Taula rodona Incidència de la política econòmica a la nostra llar,  a càrrec de Josefina Claret Casasayas, Josep Ramon Mora Villamate i Ignasi Perramon Carrió, el 21 de novembre de 1976 a l’Escola Politècnica Universitària. Acte organitzat per l’Associació de Veïns de la carretera de Santpedor.

 

  • Conferència Les guarderies infantils i el seu funcionament,  a càrrec d’Antònia Blanc als locals de l’Escola Nuestra Señora de Montserrat el  5 de desembre de 1976, organitzat per l’Associació de Veïns de la carretera de Santpedor.

 

  • Conferència Què és una Associació de Veïns: drets i obligacions,  a càrrec de Josep Barés Soler, Josep Camprubí Casas, Maria Oreto Alsina Llopis i Pere Martí Carreras, el dia 27 de març de 1977, al Convent de les Reparadores.

 

 

Buscar a tot memoria.cat