Capítol 18.

Sant Cugat del Racó i Santa Maria de les Esglésies. Lluçà.