Les memòries de Lluís Rubiralta sobre el salvament del patrimoni a comarques