Capítol 14.

El nostre equip. Un jurament damunt del llibre dels Evangelis. Com s’escriu la història. Inventari aproximat. Mossèn Santamaria.