Capítol 13.

Una visita sospitosa. Un amagatall excavat a la roca. Ordre d’evacuació del patrimoni artístic manresà. Descoberta d’un fons de sitja excavat al damunt de la bancada de pedra en el parc de la Seu.