Capítol 15.

Recerca a l’Alta Segarra: Sant Miquel d’Aleny, Calaf, Centelles.