Capítol 11.

El torrent de Sant Ignasi. L’Església de Sant Ignasi. Primera visita del Dr. Pere Bosch i Gimpera al Patrimoni Artístic de Manresa. La predel·la de Lluís Borrassà de Manresa a París. Trasllat de l’Arxiu Municipal de Manresa. Nomenament oficial sense sou ni retribució. El fitxer de l’Arxiu Municipal de Manresa.