Capítol 3.

Salvament de la Mare de Déu del Patrocini de Cardona.