Capítol 2.

Uns primers passos efectius. El pacte del triangle. El guix blanc entra en funció.