Capítol 4.

Fals: restes d’una portalada gòtica i una creu de terme.