Capítol 13.

Mares de Déu de l’Alt Berguedà: Borredà, Fontanet.