Intervenció de Miquel Morera

Intervenció de Miquel Morera, delegat de premsa de l’Agrupació Supervivents de la Lleva del Biberó-41.

Com a delegat de premsa i últim component de la Junta Rectoral Central, dono la benvinguda a l’homenatge que la ciutat de Manresa fa a l’Agrupació Supervivents de la Lleva del Biberó-41.

Il·lustríssim Sr. Alcalde, Sr. president del Consell Comarcal, Sra. Directora General de Memòria Democràtica, Sra. regidora de Cultura, Sra. regidora de la Gent Gran.

A tots els companys i familiars de la lleva del 40 i 41 i, per descomptat, benvinguts tots els assistents a aquest acte d’homenatge.

Primerament, en nom de tots els companys que vàrem lluitar per la República i que encara hi som i pels que no han pogut estar presents en aquest acte, el nostre més sincer agraïment a les autoritats i organismes que han fet possible aquest reconeixement.

Jo personalment em sento orgullós d’haver pogut estar col·laborant, colze a colze, com a delegat de Premsa, amb el fundador i president de l’Agrupació, Antoni Quintana i els vice-presidents, Josep Massamunt, Pere Cornellà, Andreu Canet, Francesc Bardera i Pere Godall.

Tots ells mereixedors dels nostres més expressius agraïments, ja que van ser els promotors de l’Agrupació que ens va agermanar i junts hem fet grans trobades i celebracions.

Prego que dempeus fem un minut de silenci per als que ja no hi són.

Gràcies.