Bibliografia

Obres de l’autor

Un “Llibre Verd” (Visió parcial de Manresa), Impremta de Ramon Torra, Manresa, 1932 (reedició: Ajuntament de Manresa-Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 2002).

Romanço d’amor i de guerra, Gràfica UGT, Manresa, 1937.

“Una aventura”, Pont Blau. Literatura, Arts, Informació, núm. 28, Ciutat de Mèxic, febrer de 1955, pp. 41-46.

“Madam Gibert”, Pont Blau. Literatura, Arts, Informació, núm. 32, Ciutat de Mèxic, juny de 1955, pp. 187-189.

Memòries de Vicenç Prat i Brunet (1902-1957). Escriptor, intel·lectual i polític manresà, Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 2002. Edició a cura de Lluís Calderer. (Aquesta edició inclou, sota el títol “França, 1939-1942”, el quadern d’exili de l’autor (pp. 285-341).

Textos sobre l’autor

Nebot, Ramon, “Amics que se’n van per sempre”, Pont Blau. Literatura, Arts, Informació, núm. 61, Ciutat de Mèxic, novembre de 1957.

Calderer, Lluís, “Primera aproximació a Vicenç Prat”, Dovella, juliol de 1991, pp. 39-43.

Antoni Daura i Jorba, “Prefaci”, dins Vicenç Prat, Un “Llibre Verd”, op. cit., reedició de 2002. Versió digital.

Ramon Fontdevila i Subirana, “Pròleg”, dins Memòries de Vicenç Prat i Brunet (1902-1957), op. cit, pp. 7-10. Versió digital.

Calderer, Lluís, “Introducció a l’obra memorialística de Vicenç Prat”, dins Memòries de Vicenç Prat i Brunet (1902-1957), op. cit., pp. 11-22.

Prat i Ferrer, Dionís, “Carta al meu pare”, dins Memòries de Vicenç Prat i Brunet (1902-1957), op. cit., pp. 263-284.

Pérez i Treviño, Oriol. “Vicenç Prat i Brunet, l’escriptor lúcid del Llibre Verd”, Plomes que ens han precedit. Escriptors de la Catalunya central que cal conèixer, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, pp. 36-53.

 

Enllaços sobre Vicenç Prat a la xarxa

CIVTAT, Ideari d’art i cultura

Biografia i selecció de textos de Vicenç Prat

L’adveniment de la República a Manresa, segons el testimoni de Vicenç Prat

La proclamació de la República a Manresa, segons el testimoni de Vicenç Prat

La primera visita de Macià, segons el testimoni de Vicenç Prat

Joves i Republicans. La República a Manresa (1931-1936)

4 cartes de Joaquim Amat-Piniella adreçades a Ramon Martí Farreras
(tres de l’any 1939 i una de l’any 1963). Dues cartes van adreçades també a Vicenç Prat.

Endrets. Geografia literària dels Països Catalans

Històries manresanes

Crítica de Josep Maria Planes a Un Llibre Verd

 

Cicle “Plomes que ens han precedit. Escriptors de la Catalunya central que cal conèixer”, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Sant Jordi 2019).